Koronavirus – sledujte aktuální informace

od 23. 9. 2020
on-line
výuka
na UPCE

Ochrana zdraví je v tuto chvíli absolutní priorita. Jsme odpovědná univerzita, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji a místo, kde je možné najít odpovědi. Proto vám chceme nabízet nejaktuálnější informace, které se týkají prevence proti koronaviru. 

Univerzita Pardubice přechází V souladu s nařízením hygieny od středy 23. září na on-line výukuProsím, informujte se o všech krocích a výjimkách na stránkách své fakulty a intranetu! Rozhodnutí vedení univerzity koresponduje s rozhodnutím krajských hygieniků. Důvodem je prudce se zhoršující situace se šířením SARS CoV-2 v České republice i v Pardubickém kraji.

 • Univerzita Pardubice přechází od středy 23. září na on-line výuku a není povolena osobní přítomnost studentů na výuce.
 • Výuka bude probíhat on-line formou podle platných rozvrhů, konkrétní specifika výuky nastaví děkani fakult.
 • Osobní přítomnost studentů je možná v případě:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven;
  • individuální konzultace;
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
  • laboratorní, experimentální nebo umělecké práce za přítomnosti nejvýše 15 osob;
  • klinické a praktické výuky a praxi.
 • Prosím, informujte se o všech krocích a výjimkách na stránkách své fakulty a intranetu!
 • Prosíme všechny studenty, aby dodržovali povinnost a nevstupovali do vnitřních prostor univerzity bez ochranných prostředků dýchacích cest.
 • Student, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hod na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit studijnímu oddělení své fakulty. Do doby předložení negativního výsledku testu z České republiky nebo uplynutí karantény mu není dovoleno vstoupit do provozoven, pracovišť a učeben univerzity.
 • Aktuální informace sledujte na intranetu a stránkách příslušných orgánů veřejné správy.
 • Univerzita Pardubice přechází od středy 23. září na on-line výuku a není povolena osobní účast studentů na výuce. Prosím, informujte se o všech krocích a výjimkách na stránkách své fakulty a intranetu!
 • Prosíme všechny zaměstnance, aby nevstupovali do vnitřních prostor univerzity bez ochranných prostředků dýchacích cest -  respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál, který brání šíření kapének.
 • Tato povinnost se nevztahuje na osoby:

  • v kancelářích, pokud pracuje min. 2 metry od jiné osoby,
  • v menze v době konzumace potravin, pokrmů a nápojů,
  • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže, apod.
 • Od 14. 9. mohou zaměstnanci po dohodě s vedoucím vykonávat v určitých případech a pokud to jejich charakter práce umožňuje práci z domova.
 • Zaměstnanec, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit přímému vedoucímu zaměstnanci a na Oddělení personální a mzdové.
 • Aktuální informace sledujte na intranetu a stránkách příslušných orgánů veřejné správy. 
 • Check your e-mail and Student Intranet (EN).
 • Be in touch with coordinators at home and at University of Pardubice.
 • The management of the University has decided to move all classes online from 23rd of September with the exception of laboratory and practical courses. These will be managed according to the specific conditions of each faculty. The classes will be taught according to the existing semester schedules. Deans of each faculty may set faculty-specifics conditions. This is in an effort to prevent the spread of the disease among students, across the university, and worsening the epidemiological situation in the whole country.
 • Prosíme všechny, aby nevstupovali do knihovny bez nasazené roušky. Je nutné si také při vstupu vydezinfikovat ruce. Dezinfekci najdete za vstupními dveřmi do knihovny.
 • Pro uživatele, kteří nechtějí vcházet do prostoru za turniketem, zůstává zachována služba „objednávka přes e-mail“, která vám ušetří čas, protože si přijdete připravené knihy pouze vyzvednout.
 • Objednávky knih: knihovna@upce.cz  (FZS: dominika.koubkova@upce.cz, FR: dana.vecerova@upce.cz).Čekejte vždy na potvrzení, že jsou knihy připraveny k vyzvednutí. 
 • Knihovna poskytuje konzultace přes e-mail a telefon. Na osobní či online konzultaci (např. prostřednictvím MS Teams či Skype) se domluvte s konkrétním zaměstnancem knihovny
 • Změny podmínek provozu a otevírací doba - aktuální stránky Univerzitní knihovny. 

Klienti ve stavu rezervace

 • Čekáme na Váš nástup na koleje, prodlužujeme termín nástupu k ubytování do 28. 9. 2020.
 • Chcete si držet pokoj, ale v době on-line výuky nebudete na kolejích? Musíte se přijet zaregistrovat na koleje. Pak Vám uložíme klíče do depositu a poskytneme slevu 80% na ubytování. Sleva platí pouze po dobu on-line výuky.
 • Zrušení rezervace je spojeno se storno poplatkem 3.000,- Kč. Po obnovení výuky bohužel nejsme schopni garantovat přidělení pokoje.

Ubytovaní klienti

 • V ubytování na kolejích je možné pokračovat i v době on-line výuky – koleje i menza zůstávají v provozu.
 • Chcete si držet pokoj, ale v době on-line výuky nebudete na kolejích? Předejte klíče v Ubytovacím centru nebo v centrální recepci nebo je pošlete poštou. Klíče Vám uložíme do depositu a poskytneme slevu 80% na ubytování. Sleva platí pouze po dobu on-line výuky.
 • Předčasné ukončení ubytování je spojeno se smluvní pokutou, viz Smlouva o ubytování. Po obnovení výuky bohužel nejsme schopni garantovat přidělení pokoje.

Pokyny pro studenty po příjezdu do ČR z rizikových zemí

Sledujte aktuální informace na webu Správy kolejí a menz

Interní informace pro studenty a zaměstnance


Studentský intranet

Aktuální informace k provozu knihovny, možnosti výpujček, možnosti vzdálené výuky, mobility sledujte na studentském instranetu.

Vstoupit do intranetu

Zaměstnanecký intranet

Služby CITS, konferenční služby, možnosti vzdálené výuky naleznete na zaměstnaneckém intranetu.

Zaměstnanecký intranet
true