Koronavirus

Ochrana zdraví je v tuto chvíli absolutní priorita. Jsme odpovědná univerzita, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji a místo, kde je možné najít odpovědi. 

Podrobnější informace o výuce i výjimkách najdete na stránkách jednotlivých fakult a na studentské síti intranet. 

 

Testování studentů

Od 1. 7. 2021 se netestuje v prostorách Univerzity Pardubice.

V případě potřeby doložení negativního výsledku RT-PCR testu nebo POC antigenního testu, např. pro účely zkoušek, akademických obřadů, si je studenti zajišťují sami.

​​Prosím, informujte se o testování a výjimkách na stránkách své fakulty a na intranetu.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ve vnitřních prostorách budov Univerzity Pardubice platí obecné pravidlo nošení ochrany cest dýchacích (respirátorů) s následujícími výjimkami:

 • respirátor nemusí při výuce nosit studenti, kteří sedí v lavici či jsou jinak usazeni, a akademičtí pracovníci;
 • respirátor není nutné nosit při zkoušce, pokud je mezi všemi přítomnými dodržena minimální vzdálenost 1,5 m;
 • respirátor nemusí nosit studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);
 • studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti jiných právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti;
 • respirátor nemusí nosit studenti při pobytu v pokoji na Kolejích Univerzity Pardubice

Vzdělávání, vzdělávací akce, zkoušky, přijímací zkoušky, akademické obřady, kongresy

Dle aktuálně platného mimořádného opatření MZd nejsou pro vzdělávání a zkoušky stanovena žádná specifická opatření, kromě hygienických, ani není třeba dokládat bezinfekčnost.

Určitá omezení jsou stanovena pro hromadné akce, jako jsou například akademické obřady, imatrikulace, promoce a další hromadné akce, kterých se účastní v jednu dobu více než 20 osob, pro tyto akce platí povinnost doložení bezinfekčnosti.

Podmínky prokázání bezinfekčnosti jsou ve všech případech dány bodem I/16 Mimořádného opatření MZd ze dne 26. srpna 2021 takto:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZd a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Návrat ze zahraničí

Na základě platného mimořádného opatření musí všichni studenti Univerzity Pardubice, kteří se vrátili z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým, středním nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) splnit následující povinnost:

a) informovat univerzitu o této skutečnosti -studenti plní tuto povinnost při příchodu svému vyučujícímu
b)  prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu od poskytovatele zdravotních služeb z posledních 48 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým nebo středním rizikem), nebo negativním RT- PCR testu z posledních 72 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s vysokým a vyšším rizikem).

Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou studenti, kteří byli plně naočkováni a v případě jednodávkového schématu uplynulo od první dávky min.14 dnů a v případě dvoudávkového schématu uplynulo od druhé dávky min.14 dnů (prokazuje se národním certifikátem o dokončeném očkování) a nebo zaměstnanci a studenti, kteří v uplynulých 180 dnech  prodělali onemocnění COVID-19 (prokazuje se potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem).

Osoba, která je povinna podrobit se testu na území ČR při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (nejpozději do 5 dnů po vstupu na území ČR), může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Osoba, která je povinna podrobit se RT-PCR testu na území ČR při příjezdu ze zemí s vysokým a vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (nejdříve 5./10. den, a nejpozději 14. den od vstupu na území ČR) setrvává do doby výsledku testu v samoizolaci.

O podrobnostech se informujte na intranetu

Vzdělávání, vzdělávací akce, zkoušky, přijímací zkoušky, akademické obřady, kongresy

Dle aktuálně platného mimořádného opatření MZd nejsou pro vzdělávání a zkoušky stanovena žádná specifická opatření, kromě hygienických, ani není třeba dokládat bezinfekčnost.

Určitá omezení jsou stanovena pro hromadné akce, jako jsou například akademické obřady, imatrikulace, promoce a další hromadné akce, kterých se účastní v jednu dobu více než 20 osob, pro tyto akce platí povinnost doložení bezinfekčnosti.

Podmínky prokázání bezinfekčnosti jsou ve všech případech dány bodem I/16 Mimořádného opatření MZd ze dne 26. srpna 2021 takto:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZd a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Od 1. 7. 2021 se ruší testování zaměstnanců v prostorách Univerzity Pardubice.

V případě potřeby doložení negativního výsledku RT-PCR testu nebo POC antigenního testu zaměstnaci zajišťují sami.

Prosím, informujte se o všech krocích a výjimkách na stránkách jednotlivých fakult a na intranetu.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ve vnitřních prostorách budov Univerzity Pardubice platí obecné pravidlo nošení ochrany cest dýchacích (respirátorů) s následujícími výjimkami:

 • respirátor nemusí nosit zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka;
 • respirátor nemusí při výuce akademičtí pracovníci;
 • respirátor není nutné nosit při zkoušce, pokud je mezi všemi přítomnými dodržena minimální vzdálenost 1,5 m;

Vzdělávání, vzdělávací akce, zkoušky, přijímací zkoušky, akademické obřady, kongresy

Dle aktuálně platného mimořádného opatření MZd nejsou pro vzdělávání a zkoušky stanovena žádná specifická opatření, kromě hygienických, ani není třeba dokládat bezinfekčnost.

Určitá omezení jsou stanovena pro hromadné akce, jako jsou například akademické obřady, imatrikulace, promoce a další hromadné akce, kterých se účastní v jednu dobu více než 20 osob, pro tyto akce platí povinnost doložení bezinfekčnosti.

Podmínky prokázání bezinfekčnosti jsou ve všech případech dány bodem I/16 Mimořádného opatření MZd ze dne 26. srpna 2021 takto:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZd a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Návrat ze zahraničí

Na základě platného mimořádného opatření musí všichni zaměstnanci Univerzity Pardubice, kteří se vrátili z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým, středním nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) splnit následující povinnost:

a) informovat univerzitu o této skutečnosti - zaměstnanci plní tuto povinnost při příchodu na pracoviště vůči svému nadřízeném,
b)  prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu od poskytovatele zdravotních služeb z posledních 48 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým nebo středním rizikem), nebo negativním RT- PCR testu z posledních 72 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s vysokým a vyšším rizikem).

Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou zaměstnanci, kteří byli plně naočkováni a v případě jednodávkového schématu uplynulo od první dávky min.14 dnů a v případě dvoudávkového schématu uplynulo od druhé dávky min.14 dnů (prokazuje se národním certifikátem o dokončeném očkování) a nebo zaměstnanci a studenti, kteří v uplynulých 180 dnech  prodělali onemocnění COVID-19 (prokazuje se potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem).

Osoba, která je povinna podrobit se testu na území ČR při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (nejpozději do 5 dnů po vstupu na území ČR), může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Osoba, která je povinna podrobit se RT-PCR testu na území ČR při příjezdu ze zemí s vysokým a vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (nejdříve 5./10. den, a nejpozději 14. den od vstupu na území ČR) setrvává do doby výsledku testu v samoizolaci.

O podrobnostech se informujte na intranetu. 

 • Check your e-mail and Student Intranet (EN) or English website.
 • Be in touch with coordinators at home and at University of Pardubice.
 • The management of the University has decided to move all classes online from 23rd of September with the exception of laboratory and practical courses. These will be managed according to the specific conditions of each faculty. The classes will be taught according to the existing semester schedules. Deans of each faculty may set faculty-specifics conditions. This is in an effort to prevent the spread of the disease among students, across the university, and worsening the epidemiological situation in the whole country.
 • Pravidelně aktualizované informace o provozu a podrobnosti k objednávání, půjčování a vracení najdete zde.

Při nástupu na koleje musí student doložit bezinfekčnost, tj. doložit jednu z těchto skutečností:

 • byl očkován proti onemocnění covid-19 a toto doloží certifikátem o provedeném očkování, 
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo nejdéle před 72 h RAT s negativním výsledkem.

Splnění výše uvedených podmínek bezinfekčnosti je třeba prokazovat každých 7 dní.

Vstup je povolen pouze ubytovaným osobám s nasazeným prostředkem ochrany cest dýchacích dle aktuálně platných mimořádných opatření vlády ČR. 

V spolupráci se společností MeDiLa spol. s r.o. nabízíme ubytovaným na kolejích možnost absolvovat test na COVID - 19 v prostorách suterénu pavilonu E. Testovací pracoviště bude provozováno každou středu v době od 8:00 do 16:00 a k objednání budeme používat systém Reservatic

Pro další pokyny prosím sledujte aktuální informace na stránkách Správy kolejí a menz.

Podrobné informace naleznete na intranetu.

 

Aula Arnošta z Padrubic

Podmínky provozu a otevírací doba univerzitní auly jsou upravovány podle aktuální epidemiologické situace a v souladu s opatřeními Vlády ČR.

Při vstupu do auly musí student doložit jednu z těchto skutečností:

 • byl očkován proti onemocnění covid-19 a toto doloží certifikátem o provedeném očkování, 
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo nejdéle před 72 h RAT s negativním výsledkem.

Do prostor univerzitní auly prosím vstupujte pouze s nasazeným prostředkem ochrany cest dýchacích dle platných mimořádných opatření vlády ČR, dodržujte dostatečné rozestupy a použijte desinfekci na ruce.

Sportoviště jsou otevřena, nutno dodržovat stanovené podmínky dle aktuálně platných opatření v souvislosti s Covid-19 a respektovat kapacitní omezení sportovišť.

Aktuální informace k provozu sportovišť sledujte na stránkách KTS.

Od 7.7. 2021 je menza provozována v prázdninovém režimu, aktuální informace prosím sledujte na stránkách Správy kolejí a menz.

 • Stravování ve vysokoškolské menze mohou v tuto dobu využívat pouze studenti a zaměstnanci Univerzity.
 • Konzumace ve všech prostorech je možná pouze při dodržení vplatných momimořádných opatření MZd.
 • Pokrmy jsou na požádání vydávány v odnosných boxech.

Děkujeme Vám za pochopení a za dodržování vládních usnesení

 

 

 

Interní informace pro studenty a zaměstnance


Studentský intranet

Aktuální informace k provozu knihovny, možnosti výpujček, možnosti vzdálené výuky, mobility sledujte na studentském instranetu.

Vstoupit do intranetu

Zaměstnanecký intranet

Služby CITS, konferenční služby, možnosti vzdálené výuky naleznete na zaměstnaneckém intranetu.

Zaměstnanecký intranet
true