Koronavirus

Ochrana zdraví je v tuto chvíli absolutní priorita. Jsme odpovědná univerzita, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji a místo, kde je možné najít odpovědi. 

Podrobnější informace o výuce i výjimkách najdete na stránkách jednotlivých fakult a na studentské síti intranet. 

 

Výuka probíhá za přesně definovaných podmínek – najdete na intranetu.

Testování studentů

Do výuky mohou nastoupit pouze studenti, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a současně podstoupili antigenní test na univerzitě v posledních 7 dnech s výsledkem negativní. Potvrzení o negativním testu je nutné pro ubytování na kolejích i nástup výuky. Nebo doloží certifikát MZ ČR o absolvovaném očkování proti onemocnění COVID-19. Informace k testování studentů najdete na intranetu.

​​Prosím, informujte se na stránkách své fakulty a na intranetu.

Prosíme všechny studenty, aby dodržovali povinnost a nevstupovali do vnitřních prostor univerzity bez respirátorů nebo obdobného prostředku (vždy bez výdechového ventilu). Student, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hod na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit studijnímu oddělení své fakulty. Do doby předložení negativního výsledku testu z České republiky nebo uplynutí karantény mu není dovoleno vstoupit do provozoven, pracovišť a učeben univerzity. Aktuální informace sledujte na intranetu a webových stránkách ministerstva zdravotnictví a školství.

 

Uchazeči a testy na covid-19

Přijímací zkoušky se konají při dodržení rozestupu minimálně 1,5 m a použití respirátorů.

Uchazeč o studium (nebo jeho doprovod) se může osobně účastnit přijímací zkoušky za těchto podmínek:

 • Nemá příznaky onemocnění COVID-19 a předloží doklad o negativním výsledku antigenního testu. Test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.
 • Uchazeč (doprovod) prodělal onemocnění COVID-19 a  doloží, že uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní. 
 • Uchazeč (doprovod) doloží certifikát MZ ČR o absolvovaném očkování proti onemocnění COVID-19
 • od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
 • od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • Prosím, informujte se o všech krocích a výjimkách na stránkách jednotlivých fakult a na intranetu.
 • Prosíme všechny zaměstnance, aby dodržovali povinnost a nevstupovali do vnitřních prostor univerzity bez nanoroušek, respirátorů nebo zdravotnických jednorázových roušek. 
 • Výjimky se nevztahují na tyto případy:

  • práce v kanceláři, pokud v ní pracuje pouze jedna osoba,
  • konzumace jídla a nápojů v menze
 • Zaměstnanec, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit přímému vedoucímu zaměstnanci a na Oddělení personální a mzdové.
 • Aktuální informace sledujte na intranetu a stránkách příslušných orgánů veřejné správy. 

Povinnost testování zaměstnanců

Osobní přítomnost na pracovišti je povolena pouze těch zaměstnanců univerzity, kteří podstoupili v posledních 7 dnech test na přítomnost viru SARS-CoV-2  (pravidelné testování každého zaměstnance bude probíhat s frekvencí nejvýše jedenkrát za 7 dnů) s negativním výsledkem. Nebo pracují výhradně z domu nebo spadají do následujících výjimek:

 • od aplikace první dávky (u dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky ( u dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace dávky (u jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
 • Check your e-mail and Student Intranet (EN) or English website.
 • Be in touch with coordinators at home and at University of Pardubice.
 • The management of the University has decided to move all classes online from 23rd of September with the exception of laboratory and practical courses. These will be managed according to the specific conditions of each faculty. The classes will be taught according to the existing semester schedules. Deans of each faculty may set faculty-specifics conditions. This is in an effort to prevent the spread of the disease among students, across the university, and worsening the epidemiological situation in the whole country.
 • Pravidelně aktualizované informace o provozu a podrobnosti k objednávání, půjčování a vracení najdete zde.

COVID-19 a testování studentů, platnost od 24. 5. 2021

1. Návrat studentů na koleje

Při vyzvednutí klíčů z depozitu je každý student povinen předložit:

 • negativní antigenní test nebo PCR test v písemné podobě, který není starší 72 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů (doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb)
 • nebo lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v předcházejících 180 dnech
 • nebo byli očkováni proti onemocnění COVID-19:

           - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka

           - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

           - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

            A očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

2. Ubytovaní studenti

Ubytovaní studenti musí absolvovat pravidelné testování - odběrové místo v aule univerzity

 • maximální pauza mezi testy je 7 dní
 • rezervační systém pro testování

           https://reservatic.com/cs/public_services/medila-spol-s-r-o-univerzita-pardubice

 • formulář k testování je dostupný na intranetu a v centrální recepci kolejí

Povinnost testování se nevztahuje na studenty, kteří mají:

 • lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v předcházejících 180 dnech
 • nebo byli očkováni proti onemocnění COVID-19:

           - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka

           - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

           - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

           A očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Podrobné informace naleznete na intranetu

Mimořádné opatření za účelem ochrany zdraví – testování studentů a uchazečů o přijetí ke studiu na Univerzitě Pardubice | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Aula Arnošta z Padrubic

 • Univerzitní aula je zcela uzavřena studentům a veřejnosti.
 • Vstup do univerzitní auly bude umožněn klientům Centra ALMA a APUPA.
 • Výuka povinného předmětu Sport a tělesná výchova ZS a Tělesná výchova ZS bude do odvolání probíhat dočasně distanční formou - prezentační videa, sportovní mobilní aplikace, rozbor vlastní životosprávy. Student obdrží bližší informace e-mailem.
 • Výuka volitelné tělesné výchovy do odvolání odpadá.

Od 17. 5. 2021 si studenti a zaměstnanci UPCE mohou přijít zasportovat

Je nutné dodržovat níže stanovené podmínky v souvislosti s pandemií Covid a respektovat kapacitní omezení sportovišť.

Provozní doba (17. 5. - 25. 6. 2021):

Pondělí - čtvrtek: 10.00 - 15.00
Pátek: 10.00 - 12.00

Bližší informace najdete na webových stránkách Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice. 

Od 26.4. bude menza provozována v následujícím režimu:

 • Výdej bude probíhat v obou jídelnách menzy a dále ve výdejnách na náměstí Čs. legií a v Doubravicích.
 • V Hlavní jídelně bude probíhat výdej jídel bez předchozí objednávky.
 • V Jídelně II. a v obou výdejnách bude možný výdej pouze po předchozím objednání = objednávku na konkrétní den je nutné udělat nejpozději do 8:00.
 • Konzumace ve všech prostorách bude možná pouze při dodržení vládního usnesení, kdy u jednoho stolu může být pouze jeden strávník.
 • Pokrmy budou na požádání vydávané v odnosných boxech
 • Provozní doba:

  • hlavní Jídelna             10.30 – 13.30
  • jídelna II.                   10.00 – 13.30
  • Doubravice                 11.00 – 13.00
  • nám. Čs. legií              11.00 – 13.30

Děkujeme Vám za pochopení a za dodržování vládních usnesení

 

 

 

Interní informace pro studenty a zaměstnance


Studentský intranet

Aktuální informace k provozu knihovny, možnosti výpujček, možnosti vzdálené výuky, mobility sledujte na studentském instranetu.

Vstoupit do intranetu

Zaměstnanecký intranet

Služby CITS, konferenční služby, možnosti vzdálené výuky naleznete na zaměstnaneckém intranetu.

Zaměstnanecký intranet
true