Koronavirus – sledujte aktuální informace

od 11. 3. 2020
přerušení výuky
od 16. 3. 2020
home office pro rizikovou skupinu zaměstnanců nad 60 let

Ochrana zdraví je v tuto chvíli absolutní priorita. Jsme odpovědná univerzita, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji a místo, kde je možné najít odpovědi. Proto vám chceme nabízet nejaktuálnější informace, které se týkají prevence proti koronaviru. 

Právě zde najdete konkrétní praktické informace k dalšímu chodu školy pro studenty a zaměstnance, ale i rady našich expertů pro všechny, kteří mají otázky. Informovanost a také ohleduplnost je dnes důležitá. Chceme chránit ty, kteří jsou více zranitelní.

Děkujeme, že se zajímáte.

 • Kontaktní výuka je stále přerušena do odvolání.
 • O samostudiu a distančních formách studia dál komunikujte se svými pedagogy elektronicky (e-mail, intranet, atd.).
 • Výuka v letním semestru je o 4 týdny delší kvůli dokončení praktických a laboratorních prací.
 • Zkouškové období univerzita prodlužuje do 20. 7., druhá část bude od 16. 8. do 19. 9. 2020. 
 • Zkoušky bude možné vykonávat distančně.
 • Termíny odevzdání závěrečných prací fakulty upraví podle svých potřeb.
 • Státní závěrečné zkoušky proběhnou po skončení mimořádných opatření. Nové termíny se vyhlásí 4 týdny před jejich konáním.
 • Termín kontroly studia se posouvá na 25. 9. 2020.
 • Nový akademický rok 2020/2021 začne o dva týdny později -  5. 10. 2020.
 • Univerzita nebude v době nouzového stavu vyměřovat studentům poplatky za delší studium.
 • Praxe mimo univerzitu probíhá podle režimu pracoviště.
 • Výuka doktorandů je přerušena, ostatní po domluvě se školitelem.
 • Studenti, kteří jsou nyní na dlouhodobých stážích v zahraničí, se nemusí ihned vracet do ČR. Každý případ je dobré posoudit individuálně a rozhodnutí udělat po dohodě s vedoucími a vedoucími kateder.
 • Vedení univerzity žádá své zaměstnance, kteří mají 60 a více let, aby jako riziková a v této situaci nejvíce ohrožená skupina ode dneška pracovali z domova.
 • ​Ostatní zaměstnanci mohou pracovat z domova podle povahy své práce a po dohodě s vedoucím.
 • Ruší se do odvolání všechny pracovní cesty do zahraničí, plánované i nové.
 • Akademici a zaměstnanci se řídí pokyny vedení fakult a oddělení.
 • O samostudiu a distančních formách studia prosím komunikujte se studenty elektronicky (e-mail, intranet, atd.).
 • Vedení univerzity intenzivně řeší možnost změny termínů akademického roku v koordinaci s ostatními vysokými školami. O tom, zda a jak se termíny posunou, rozhodne po 24. březnu.
 • Zaměstnanci-rodiče mohou využít ošetřovné. 
   

 

 • Otevřeno. Vstup možný jen přes hlavní vchod.
 • Z kolejí je možné se nově odhlásit bez finančního postihu za předčasné ukončení smlouvy. (zpětně od 23. 3. 2020 minimálně do 30. 4. 2020).
 • ​Pokud chcete zůstat, získáváte od 1. 4 slevu 25 korun z denní sazby kolejného pro všechny typy pokojů.
 • Zvolit si od 30. 3. můžete i tzv. udržovací režim. Platíte jen 20% denní sazby kolejného, ale musíte odevzdat klíče od pokoje na centrální recepci kolejí nebo je poslat doporučeně. Tento stav můžete později změnit a začít bydlet nebo se odstěhovat.
 • Všichni studenti, kteří budou k 2. 7. 2020 bydlet na kolejích, si mohou ubytování prodloužit minimálně do  20. 7. 2020.  V tomto období bude možné se kdykoliv odhlásit bez smluvní pokuty nebo zůstat bydlet i po tomto termínu.
 • Studenti, kteří ukončili předčasně ubytování, se mohou znovu ubytovat (za ceny studentského zvýhodněného ubytování). Minimálně na 15 dní do 2.7. Podepíší ale smlouvu a složí kauci.      
 • Přesnější podmínky najdete na intranetu. Výhody platí pro dlouhodobé ubytování v režimu studentské zvýhodněné ubytování.
 • Platí zákaz vstupu veřejnosti.
 • Z hygienických důvodů možná platba pouze bezhotovostně.
 • Výuka se ruší do odvolání.
 • Sportoviště jsou uzavřena. 
 • Konání akcí je zrušeno.
 • Check you e-mail and Student Intranet (EN).
 • Be in touch with coordinators at home and at University of Pardubice.
 • Summer School 2020 is canceled.
 • Do odvolání se akce organizované Univerzitou Pardubice ruší.
 • Mezinárodní letní škola ​Summer School se letos neuskuteční.
 • Od  pondělí 23. 3. 2020 uzavírá menza až do odvolání všechny své provozovny,.
 • Podatelna 
  Provozní doba podatelny je omezena na pondělí, úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod.
 • Pokladna
  Od 24.3. provozní doba pokladny omezena na úterý a čtvrtek od 8:30 do 12 hod.
 • Univerzitní aula
  Univerzitní aula je zcela uzavřena pro veřejnost.
 • Prodejna odborné literatury
  Zavřeno. E-shop a zasílání zboží poštou v provozu.
 • Copycentrum
  Copycentrum je zavřeno. Objednávat desky je možné přes internet. Termíny na svázání si bude možné domluvit po zrušení karantény.
   

Výzva pro studenty – zdravotníky!
Reagujme na situaci, kdy nemocnice pociťují nedostatek personálu. Je to příležitost pro Vás zachovat se jako profesionál, vydělat si peníze na brigádě i splnit si část praxe. Podrobnější informace na intranetu UPa.

true

Interní informace pro studenty a zaměstnance


Studentský intranet

Aktuální informace k provozu knihovny, možnosti výpujček, možnosti vzdálené výuky, mobility...

Přečtěte si

Zaměstnanecký intranet

Služby CITS, konferenční služby, možnosti vzdálené výuky ...

Sledujte aktuality
false