Koronavirus – sledujte aktuální informace

od 16. 3. 2020
home office pro rizikovou skupinu zaměstnanců nad 60 let
od 20. 4. 2020
povolena výjimka pro studenty závěrečných ročníků
od 27. 4. 2020
možnost vstupu do kampusu pro všechny studenty
od 11. 5. 2020
účast na studiu v počtu max. 15 studentů

Ochrana zdraví je v tuto chvíli absolutní priorita. Jsme odpovědná univerzita, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji a místo, kde je možné najít odpovědi. Proto vám chceme nabízet nejaktuálnější informace, které se týkají prevence proti koronaviru. 

Právě zde najdete konkrétní praktické informace k dalšímu chodu školy pro studenty a zaměstnance, ale i rady našich expertů pro všechny, kteří mají otázky. Informovanost a také ohleduplnost je dnes důležitá. Chceme chránit ty, kteří jsou více zranitelní.

Děkujeme, že se zajímáte.

 • Od 11. května se smí studenti účastnit studia za přesně stanovených podmínek. Je povoleno nejvýše 15 studentů ve skupině. Toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe.
 • Student je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • musí mít roušku (ochranu horních cest dýchacích),
 • není v karanténě,
 • poskytne čestné prohlášení, že neměl příznaky virového infekčního onemocnění v předchozích 2 týdnech.
 • Studenti se dostaví ke studiu ve stanovený čas, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, a zdrží se v prostorách fakult pouze po dobu nezbytně nutnou. Rozestupy min 2 metry je nutné dodržovat při výuce i ve společných prostorách fakulty a univerzity.
 • Výuka doktorandů je shodná jako pro ostatní studenty.
 • Upravený harmonogram letního semestru je zveřejněný na intranetu.
 • Aktuální informace ke studiu naleznete na fakultních stránkách a intranetu.  

Chcete pomoci nebo hledáte brigádu?

 • Akademici a zaměstnanci se dále řídí pokyny vedení fakult a oddělení.
 • Zaměstnanci mohou pracovat z domova podle povahy své práce a po dohodě s vedoucím.
 • Akademičtí pracovníci se smí účastnit studia pouze při splnění následujících podmínek:
 • jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jsou povinni mít ochranu horních cest dýchacích, nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření.
 • Učebna/laboratoř/ateliér, které pro výuku v max počtu 15 osob využijí, musí zajistit dostatečný prostor pro rozestupy mezi studenty i akademickými pracovníky (min. 2 metry). Rozestupy jsou nutné i ve společných prostorách fakult a univerzity. Netýká se to klinické a praktické výuky a praxe.
 • O samostudiu a distančních formách studia komunikujte se studenty elektronicky (e-mail, intranet, atd.).
 • Ruší se do odvolání všechny pracovní cesty do zahraničí, plánované i nové
 • Zaměstnanci-rodiče mohou využít ošetřovné. 

 

 • Otevřeno. Vstup možný jen přes hlavní vchod.
 • Od 1. 5. 2020 se ruší plošná sleva 25 korun z denní sazby kolejného, obnovuje se smluvní pokuta při předčasném ukončení ubytování a ruší se služba „udržovací režim“ pro všechny studenty s trvalým pobytem v ČR
 • Všichni studenti, kteří budou k 2. 7. 2020 bydlet na kolejích, si mohou ubytování prodloužit minimálně do  20. 7. 2020.  V tomto období bude možné se kdykoliv odhlásit bez smluvní pokuty nebo zůstat bydlet i po tomto termínu.
 • Studenti, kteří ukončili předčasně ubytování, se mohou znovu ubytovat (za ceny studentského zvýhodněného ubytování). Minimálně na 15 dní do 2.7. Podepíší ale smlouvu a složí kauci.      
 • Přesnější podmínky najdete na intranetu.
 • Nově se mohou ubytovat pouze studenti z ČR (v režimu „standardní“ nebo „studentské zvýhodněné“ ubytování).
 • Zahraniční studenty prosíme o dodržení tohoto postupu: avizujte svůj příjezd na koleje emailem na adresu accommodation@upce.cz min. 4 kalendářní dny před předpokládaným příjezdem, předložte potvrzení o negativním PCR testu na přítomnost SARS-CiV-2, které nesmí být starší než 4 kalendářní dny (kopii potvrzení doporučujeme zaslat emailem předem na adresu accommodation@upce.cz )
 • Od 28. 4. 2020 koleje až do odvolání neposkytují ubytování krátkodobého charakteru
 • Platí zákaz vstupu veřejnosti.
 • Z hygienických důvodů možná platba pouze bezhotovostně.
 • Univerzitní knihovna (včetně poboček na FZS a FR) opět OTEVŘENA od pondělí 11. května. Zatím jen v omezeném provozu a za specifických podmínek.
 • Podrobnosti o možnosti výpůjček pro studenty a zaměstnance v příslušné Aktualitě na webu knihovny.

Provoz jídelen od 25. 5. 

 • Otevřena hlavní jídelna. Otevírací doba 10.30 – 14.00 hod.  Dostupné minutky, omezený počet volných jídel a doplňkový prodej.
 • Otevřeny jídelny Doubravice a Legie. Otevírací doba je od 11.00 do13.00 hod. Jídlo je nutné si předem objednat.
 • Jídelna II. Je otevřená v čase 10.30 – 14.00 hod. Jídlo je nutné si předem objednat. Dostupný doplňkový prodej.
 • Univerzitní aula
 • Univerzitní aula je zcela uzavřena pro veřejnost.
 • Prodejna odborné literatury
  Zavřeno. E-shop a zasílání zboží poštou v provozu.
 • Copycentrum
  Copycentrum je od 25. května otevřeno a to od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 až do 15.00 hodin. Objednávat desky je možné přes internet. Termíny na tisk bakalářských nebo disertačních prací a jejich svázání je možné si domluvit na mailu tisk@upce.cz.

 • Check your e-mail and Student Intranet (EN).
 • Be in touch with coordinators at home and at University of Pardubice.
 • Summer School 2020 is cancelled.

With the effect from 11 May 2020, students may personally participate in classes on the condition that a maximum group of 15 students are present and following conditions are fulfilled:

 • They have no acute symptoms of an infectious disease (e.g. fever, cough, dyspnea, loss of taste or sense of smell etc.),
 • They are obliged to wear protective aids,
 • They are not under quarantine at the given time,
 • Before the first entry to the educational institution students provide a written affidavit of non-existence of an infectious disease which is in Annex 1 to the Provision.

 

 • Výuka se ruší do odvolání.
 • Sportoviště jsou uzavřena. 
 • Konání akcí je zrušeno.
 • Do odvolání se akce organizované Univerzitou Pardubice ruší.
 • Mezinárodní letní škola ​Summer School se letos neuskuteční.

Interní informace pro studenty a zaměstnance


Studentský intranet

Aktuální informace k provozu knihovny, možnosti výpujček, možnosti vzdálené výuky, mobility...

Přečtěte si

Zaměstnanecký intranet

Služby CITS, konferenční služby, možnosti vzdálené výuky ...

Sledujte aktuality
false