Koronavirus

Ochrana zdraví je v tuto chvíli absolutní priorita. Jsme odpovědná univerzita, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji a místo, kde je možné najít odpovědi. 

Podrobnější informace o výuce i výjimkách najdete na stránkách jednotlivých fakult a na studentské síti intranet. 

 

S účinností od 14. března 2022 je zrušena povinnost mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (respirátor), která dosud platila ve všech vnitřních prostorách univerzity.

Tato změna souvisí s novými vládními opatřeními, dle kterých jsou respirátory nadále povinné pouze v hromadné dopravě, zdravotnictví a sociálních službách.

Návrat ze zahraničí

Na základě platného ochranného opatření MZ ČR musí všichni zaměstnanci a studenti Univerzity Pardubice, kteří se vrátili z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým, středním nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) splnit následující povinnost:

  • u příjezdů ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy:

a) před vstupem na území ČR vyplnit Příjezdový formulář,
b) před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit RT-PCR nebo RAT testu,
c) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře nebo písemné prokázání, že se na danou osobu vztahuje výjimka dle ochranného opatření MZ ČR,

  • u příjezdů ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy:

a) před vstupem na území ČR vyplnit Příjezdový formulář,
b) před vstupem na území České republiky disponovat výsledkem RT-PCR testu,
c) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře, výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo písemné prokázání, že se na danou osobu vztahuje výjimka dle ochranného opatření MZ ČR,
d) podrobit se RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně nerozhodl jinak,
e) vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a to do doby negativního výsledku RT-PCR testu.

Podmínky testování při návratu se netýkají osob, které mají alespoň 14 dní po plném očkování (v případě dvoudávkového schématu 14 dní po druhé dávce, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní po očkování) nebo těch, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit příjezdový formulář.

O podrobnostech se informujte na intranetu. 

false

Interní informace pro studenty a zaměstnance


Studentský intranet

Aktuální informace k provozu knihovny, možnosti výpujček, možnosti vzdálené výuky, mobility sledujte na studentském instranetu.

Vstoupit do intranetu

Zaměstnanecký intranet

Služby CITS, konferenční služby, možnosti vzdálené výuky naleznete na zaměstnaneckém intranetu.

Zaměstnanecký intranet
true