Koronavirus

Ochrana zdraví je v tuto chvíli absolutní priorita. Jsme odpovědná univerzita, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji a místo, kde je možné najít odpovědi. 

Podrobnější informace o výuce i výjimkách najdete na stránkách jednotlivých fakult a na studentské síti intranet. 

 

Testování studentů

Od 1. 7. 2021 se netestuje v prostorách Univerzity Pardubice.

V případě potřeby doložení negativního výsledku RT-PCR testu nebo POC antigenního testu, např. pro účely zkoušek, akademických obřadů, si je studenti zajišťují sami.

​​Prosím, informujte se o testování a výjimkách na stránkách své fakulty a na intranetu.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ve vnitřních prostorách budov Univerzity Pardubice platí obecné pravidlo nošení respirátorů s následujícími výjimkami:

 • respirátor nemusí při výuce nosit studenti, kteří sedí v lavici či jsou jinak usazeni, 
 • respirátor není nutné nosit při zkoušce, pokud je mezi všemi přítomnými dodržena minimální vzdálenost 2 m;
 • respirátor nemusí nosit studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);
 • studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti jiných právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti;
 • respirátor nemusí nosit studenti při pobytu v pokoji na Kolejích Univerzity Pardubice;

Vzdělávání, zkoušky, akademické obřady

Po zkoušky a konání akademických obřadů, pokud se jich účastní v prezenční formě alespoň 10 osob jsou podmínky následující:

 • maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 2000 osob, maximálně však 75 % kapacity míst k sezení,
 • vzdálenost auditoria od přednášejícího/vyučujícího musí být nejméně 2 m,
 • účastníci nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží svou bezinfekčnost:
 • absolvováním RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo POC antigenního testu nejdéle před 72 hodinami,
 • absolvováním očkování v ČR nebo v zahraničí (podle stanovených podmínek),
 • potvrzením o prodělání onemocnění (do 180 dní od pozitivního testu),
 • potvrzením nebo čestným prohlášením o provedeném testování v zaměstnání nebo ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.

Na ostatní vzdělávání jako je výuka a praxe se tyto podmínky nevztahují.

Návrat ze zahraničí

Od 9. 7. 2021 prosíme studenty, kteří se vrátili z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým, středním nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země)

a) informovat univerzitu o této skutečnosti

b)  prokázat se potvrzením o negativním testu

Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou studenti, kteří byli plně naočkováni a v případě jednodávkového schématu uplynulo od první dávky min.14 dnů a v případě dvoudávkového schématu uplynulo od druhé dávky min.14 dnů (prokazuje se národním certifikátem o dokončeném očkování) a studenti, kteří v uplynulých 180 dnech  prodělali onemocnění COVID-19 (prokazuje se potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem).

O podrobnostech se informujte na intranetu

Vzdělávání, přijímací zkoušky, akademické obřady

Po zkoušky a konání akademických obřadů, pokud se jich účastní v prezenční formě alespoň 10 osob jsou podmínky následující:

 • maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 2000 osob, maximálně však 75 % kapacity míst k sezení,
 • vzdálenost auditoria od přednášejícího/vyučujícího musí být nejméně 2 m,

- účastníci nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží svou bezinfekčnost:

 • absolvováním RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo POC antigenního testu nejdéle před 72 hodinami,
 • absolvováním očkování v ČR nebo v zahraničí (podle stanovených podmínek),
 • potvrzením o prodělání onemocnění (do 180 dní od pozitivního testu),
 • potvrzením nebo čestným prohlášením o provedeném testování v zaměstnání nebo ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.

Na ostatní vzdělávání studentů VŠ (výuka, praxe) se tyto podmínky nevztahují.

Od 1. 7. 2021 se ruší testování zaměstnanců v prostorách Univerzity Pardubice.

V případě potřeby doložení negativního výsledku RT-PCR testu nebo POC antigenního testu zaměstnaci zajišťují sami.

Prosím, informujte se o všech krocích a výjimkách na stránkách jednotlivých fakult a na intranetu.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ve vnitřních prostorách budov Univerzity Pardubice platí obecné pravidlo nošení respirátorů s následujícími výjimkami:

 • respirátor nemusí nosit zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka;
 • respirátor nemusí při výuce nosit studenti, kteří sedí v lavici či jsou jinak usazeni, a akademičtí pracovníci;
 • respirátor není nutné nosit při zkoušce, pokud je mezi všemi přítomnými dodržena minimální vzdálenost 2 m.

Vzdělávání, zkoušky, přijímací zkoušky, akademické obřady

Pro účely zkoušek, přijímacích zkoušek a konání akademických obřadů, pokud se jich účastní v prezenční formě alespoň 10 osob jsou následující podmínky: 

 • maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 2000 osob, maximálně však 75 % kapacity míst k sezení,
 • vzdálenost auditoria od přednášejícího/vyučujícího musí být nejméně 2 m,

- účastníci nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží svou bezinfekčnost:

 • absolvováním RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo POC antigenního testu nejdéle před 72 hodinami,
 • absolvováním očkování v ČR nebo v zahraničí (podle stanovených podmínek),
 • potvrzením o prodělání onemocnění (do 180 dní od pozitivního testu),
 • potvrzením nebo čestným prohlášením o provedeném testování v zaměstnání nebo ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.

Na ostatní vzdělávání studentů VŠ (výuka, praxe) se tyto podmínky nevztahují.

Návrat ze zahraničí

Od 9. 7. 2021 prosíme zaměstnance, kteří se vrátili z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým, středním nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země)

a) informovat univerzitu o této skutečnosti

b)  prokázat se potvrzením o negativním testu

Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou zaměstnanci, kteří byli plně naočkováni a v případě jednodávkového schématu uplynulo od první dávky min.14 dnů a v případě dvoudávkového schématu uplynulo od druhé dávky min.14 dnů (prokazuje se národním certifikátem o dokončeném očkování) a studenti, kteří v uplynulých 180 dnech  prodělali onemocnění COVID-19 (prokazuje se potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem).

O podrobnostech se informujte na intranetu. 

 • Check your e-mail and Student Intranet (EN) or English website.
 • Be in touch with coordinators at home and at University of Pardubice.
 • The management of the University has decided to move all classes online from 23rd of September with the exception of laboratory and practical courses. These will be managed according to the specific conditions of each faculty. The classes will be taught according to the existing semester schedules. Deans of each faculty may set faculty-specifics conditions. This is in an effort to prevent the spread of the disease among students, across the university, and worsening the epidemiological situation in the whole country.
 • Pravidelně aktualizované informace o provozu a podrobnosti k objednávání, půjčování a vracení najdete zde.

COVID-19 a testování studentů, platnost od 24. 5. 2021

1. Návrat studentů na koleje

Při vyzvednutí klíčů z depozitu je každý student povinen předložit:

 • negativní antigenní test nebo PCR test v písemné podobě, který není starší 72 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů (doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb)
 • nebo lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v předcházejících 180 dnech
 • nebo byli očkováni proti onemocnění COVID-19:

           - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka

           - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

           - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

            A očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

2. Ubytovaní studenti

Ubytovaní studenti musí absolvovat pravidelné testování - odběrové místo v aule univerzity

 • maximální pauza mezi testy je 7 dní
 • rezervační systém pro testování

           https://reservatic.com/cs/public_services/medila-spol-s-r-o-univerzita-pardubice

 • formulář k testování je dostupný na intranetu a v centrální recepci kolejí

Povinnost testování se nevztahuje na studenty, kteří mají:

 • lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v předcházejících 180 dnech
 • nebo byli očkováni proti onemocnění COVID-19:

           - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka

           - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

           - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

           A očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Podrobné informace naleznete na intranetu

Mimořádné opatření za účelem ochrany zdraví – testování studentů a uchazečů o přijetí ke studiu na Univerzitě Pardubice | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Aula Arnošta z Padrubic

Podmínky provozu a otevírací doba univerzitní auly jsou upravovány podle aktuální epidemiologické situace a v souladu s opatřeními Vlády ČR.

Při vstupu do prostor univerzitní auly Váš žádáme, abyste vstupovali pouze s nasazeným prostředkem ochrany cest dýchacích dle aktuálně platných opatření orgánů veřejné správy ČR (respirátorem třídy minimálně FFP2), dodržovali dostatečné rozestupy a použili desinfekci na ruce.

d 17. 5. 2021 si studenti a zaměstnanci UPCE mohou přijít zasportovat

Je nutné dodržovat níže stanovené podmínky v souvislosti s pandemií Covid a respektovat kapacitní omezení sportovišť.

Aktuální informace k provozu sportovišť sledujte na stránkách KTS.

Bližší informace najdete na webových stránkách Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice. 

Od 26.4. bude menza provozována v následujícím režimu:

 • Výdej bude probíhat v obou jídelnách menzy a dále ve výdejnách na náměstí Čs. legií a v Doubravicích.
 • V Hlavní jídelně bude probíhat výdej jídel bez předchozí objednávky.
 • V Jídelně II. a v obou výdejnách bude možný výdej pouze po předchozím objednání = objednávku na konkrétní den je nutné udělat nejpozději do 8:00.
 • Konzumace ve všech prostorách bude možná pouze při dodržení vládního usnesení, kdy u jednoho stolu může být pouze jeden strávník.
 • Pokrmy budou na požádání vydávané v odnosných boxech
 • Provozní doba:

  • hlavní Jídelna             10.30 – 13.30
  • jídelna II.                   10.00 – 13.30
  • Doubravice                 11.00 – 13.00
  • nám. Čs. legií              11.00 – 13.30

Děkujeme Vám za pochopení a za dodržování vládních usnesení

 

 

 

Interní informace pro studenty a zaměstnance


Studentský intranet

Aktuální informace k provozu knihovny, možnosti výpujček, možnosti vzdálené výuky, mobility sledujte na studentském instranetu.

Vstoupit do intranetu

Zaměstnanecký intranet

Služby CITS, konferenční služby, možnosti vzdálené výuky naleznete na zaměstnaneckém intranetu.

Zaměstnanecký intranet
true