Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

(dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby §2, odst. 3)

Podatelna
Sídlo a doručovací adresa:
UNIVERZITA PARDUBICE
Studentská 201,
Pardubice 530 09
Česká republika
 

Elektronická adresa podatelny: podatelna@upce.cz

ID datové schránky: f5vj9hu

Úřední hodiny podatelny: Po – Pá od   9:00 do 12:00, od 14:00 do 15:00

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx.
Maximální velikost datové zprávy je 10 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat:
Datové zprávy jsou přijímány na: CD, DVD, USB flash disk.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného datového formátu u přijaté datové zprávy:

Je-li zjištěn u datové zprávy výskyt škodlivého kódu, univerzita vyrozumí odesílatele (lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu) o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit, nebo pokud nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu, datová zpráva se nezpracovává a je považována za nedoručenou.

V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Je-li přijat dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (je nečitelný), nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně a lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, nebo elektronickou adresu odesílatele pak univerzita vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nezpracovává a je považován za nedoručený.

false