Kancléř/Kancléřka - vedoucí kanceláře rektora

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Rektor Univerzity Pardubice vypisuje výběrové řízení na pozici

Kancléř/Kancléřka – vedoucí kanceláře rektora

 

Základní charakteristika činností:

Řízení a koordinace činností kanceláře rektora. Tvůrčí a systémové řízení a koordinace organizačně-administrativních, legislativních a odborných činností na úrovni univerzity. Participace na přípravě strategických dokumentů univerzity. Koordinace a zabezpečení agendy spojené s jednáním vrcholných orgánů univerzity, příprava dokumentů a podkladů pro rozhodování vedení univerzity. Zabezpečení podmínek pro činnost členů vedení univerzity a vykonávání rozhodnutí rektora.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nejlépe právnického nebo ekonomického zaměření
 • organizační, prezentační a manažerské schopnosti na vysoké úrovni
 • výborné komunikační a vyjadřovací schopnosti, reprezentativní vystupování
 • schopnost systémové koordinace práce a samostatného tvůrčího řešení problémů
 • aktivní znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka vítána
 • dobrou znalost MS Office
 • předpoklady pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.
 • trestní bezúhonnost a patřičné morálněvolní vlastnosti

Nabízíme:

 • práci v akademickém prostředí na jedné z významných manažerských pozic
 • přímá podřízenost rektorovi univerzity
 • činorodou, kreativní a odpovědnou práci
 • profesní růst
 • zaměstnanecké benefity
 • mzdové ohodnocení v souladu s vnitřním mzdovým předpisem univerzity

Předpokládaný nástup: 1. dubna 2020, pracovní poměr na dobu určitou.

Přihlášku s přiloženým motivačním dopisem, strukturovaným profesním životopisem, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání a výpisem z rejstříku trestů doručte osobně nebo poštou nejpozději do 18. ledna 2020 na adresu:

Univerzita Pardubice

Oddělení personální a mzdové

K rukám vedoucí Ing. Ivety Moravcové

Studentská 95

532 10 Pardubice

Obálku označte „Neotevírat – VŘ kancléř“.

 

Vybraný uchazeč před podpisem pracovní smlouvy doloží osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zák. č. 451/1991 Sb. (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971).

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení