Interní auditor/ka

Univerzita Pardubice

 

přijme pracovníka/pracovnici na pozici

 

INTERNÍ AUDITOR/KA

 

Základní charakteristika činností:

 • plánování a výkon interního auditu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • zajištění agendy vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyřizování stížností v rámci Univerzity Pardubice v souladu s vnitřními normami univerzity,
 • posuzování procesů v rámci chodu univerzity, identifikace rizik a vydávání doporučení k jejich předcházení, stanovení nápravných opatření a kontrola jejich plnění a účinnosti,
 • poradenství a metodická pomoc v oblasti finanční kontroly napříč jednotlivými útvary univerzity,
 • součinnost při zajišťování kontrol a auditů ze strany externích subjektů,
 • průběžný reporting pro vedení univerzity, roční reporting o výsledcích finančních kontrol pro Ministerstvo financí ČR.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nejlépe právnického nebo ekonomického zaměření, výhodou praxe v oboru interního auditu,
 • schopnost systémové koordinace práce a samostatného tvůrčího řešení problémů,
 • výborné komunikační a vyjadřovací schopnosti,
 • pečlivost, spolehlivost, organizační dovednosti,
 • dobrou znalost MS Office,
 • trestní bezúhonnost,
 • základní orientaci v právním řádu ČR, výhodou znalost legislativy a metodiky týkající se oblasti kontroly veřejných financí, správního řádu, ochrany osobních údajů.

Nabízíme:

 • činorodou, kreativní a odpovědnou práci v akademickém prostředí,
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru pro výkon práce a komunikaci v rámci profesní skupiny interních auditorů veřejných vysokých škol,
 • přímá podřízenost rektorovi univerzity,
 • zaměstnanecké benefity,
 • mzdové ohodnocení v souladu s vnitřním mzdovým předpisem univerzity.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Přihlášku s přiloženým motivačním dopisem, strukturovaným profesním životopisem, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání a výpisem z rejstříku trestů doručte emailem nebo poštou nejpozději do 15. 6. 2020 na adresu:

Univerzita Pardubice

Oddělení personální a mzdové

K rukám Ing. Ivety Moravcové

Studentská 95

532 10 Pardubice

Obálku označte „Neotevírat – VŘ Interní auditor/ka“.

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false