Rady pro psaní

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se rozeznávají automaticky . Automaticky se vloží značky pro zalomení řádku <br />, začátek <p> a konec </p> odstavce. Pokud nejsou odstavce rozeznány, jednoduše přidejte pár prázdných řádků.
 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Použití uživatelského kódu PHP

  Uživatelský PHP kód může být obsažen v některých typech obsahu webu, včetně příspěvků a bloků. Přidávání kódu PHP do příspěvků nebo bloků je silný a flexibilní nástroj v rukou zkušeného uživatele se zkušenostmi s PHP, ale také je to značné bezpečnostní riziko v rukou zlomyslného uživatele. Dokonce i malá chyba při psaní kódu PHP může nešťastnou náhodou zničit Váš web.

  Pokud neznáte PHP, SQL nebo Drupal, nepoužívejte uživatelský kód PHP. Experimentování s PHP může zničit databázi, celý web, nebo může být velkým bezpečnostním rizikem.

  Poznámky:

  • Nezapomeňte zkontrolovat dvakrát syntaxi každého řádku kódu. Ujistěte se, že kód neobsahuje žádné chyby před jeho uložením.
  • Výrazy musí být správně zakončeny středníkem (;).
  • Hodnoty globálních proměnných použitých v PHP kódu zůstanou po jeho vykonání na aktuálních hodnotách.
  • register_globals je vypnuto. Pokud je třeba použít formuláře, použijte funkce API formulářů Drupalu.
  • Pro výstup obsahu použijte v kódu příkazy print nebo return.
  • Před nasazením do ostrého provozu je vhodné vyvíjet a testovat PHP kód pomocí odděleného testovacího skriptu a zkušební databáze.
  • Zvažte použití uživatelského PHP kódu v rámci speciálního modulu pro váš web nebo v souboru template.php, spíše než vkládání tohoto kódu přímo do příspěvku či bloku.
  • Pozor: možnost přidávat PHP kód závisí na modulu PHP filtr. Je-li tento modul vypnut nebo smazán, může se stát, že bloky a příspěvky s vloženým PHP místo vykonání provedou zobrazení PHP kódu.

  Jednoduchý příklad: Vytvoření bloku „Vítejte“ pro přivítání návštěvníků krátkou zprávou.

  • Přidejte uživatelsky definovaný blok na web a pojmenujte ho "Welcome". S formátem textu nastaveným na "PHP kód" (nebo s dalším formátem podporujícím zadávání PHP kódu), přidejte následující kód do těla bloku:

   print t('Welcome visitor! Thank you for visiting.');
   
  • K zobrazení jména registrovaného uživatele použijte následující:

   global $user;
   if ($user->uid) {
    print t('Welcome @name! Thank you for visiting.', array('@name' => format_username($user)));
   }
   else {
    print t('Welcome visitor! Thank you for visiting.');
   }
   

  Drupal.org nabízí ukázkové snippety PHP, nebo je možné si snippety vytvořit na vlastní pěst se znalostí PHP a Drupalu.

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se rozeznávají automaticky . Automaticky se vloží značky pro zalomení řádku <br />, začátek <p> a konec </p> odstavce. Pokud nejsou odstavce rozeznány, jednoduše přidejte pár prázdných řádků.