Fakulta chemicko-technologická v TOP 20 v českém výzkumu

20. 2. 2012
Fakulta chemicko-technologická v TOP20 v českém výzkumu
 
Mezi dvacítkou nejlepších vědecko-výzkumných fakult a institucí je i Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.
 
Podle hodnocení Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a dlouhodobého hodnocení vědecko-výzkumných isntitucí třináct institucí v ČR si udržuje příslušnost v TOP20 po celých pět let v řadě.
 
Mezi vědeckou elitu patří i Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se svojí 15. pozicí.
 
TOP20 "nejlepších" podle hodnocení RVVI za rok 2011:
 
1.     Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
2.     Fyzikální ústav Akademie věd ČR
3.     Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
4.     Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
5.     Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
6.     Fakulta elektrotechnická ČVUT
7.     1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
8.     Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR
9.     Fakulta stavební ČVUT
10.  Fakulta strojního inženýrství VUT
11.  Fakulta strojní ČVUT
12.  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
13.  Česká geologická služba
14.  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR
15.  Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
16.  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
17.  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
18.  Biologické centrum Akademie věd ČR
19.  3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
20.  Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR
 
Hodnocený výkon všech univerzit byl asi 2,5krát vyšší oproti celé AV ČR, přičemž se dá očekávat nárůst tohoto poměru ve prospěch univerzit.
 
zdroj: ceskapozice.cz
Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka ? mluvčí UPa