2. kola přijímacích řízení

Stále přijímáme přihlášky! Jednotlivé fakulty Univerzity Pardubice vypisují 2. kola přijímacích řízení.

Představujeme evolUPCE! Web, kde se dočteš vše o přijímačkách, oborech a najdeš tam i e-přihlášku ke studiu. Přidej se k nám, buď součástí evoluUPCE! 

Dopravní fakulta Jana Pernera  - více informací vše, o oborech najdeš  na webu evolUPCE : http://evolupce.cz/fakulty/dfjp

 • 2. kolo - Bakalářské studium:  lhůta pro podání přihlášky do 20. 8. 2018
 • 1.  kolo - Navazující magisterské studium: lhůta pro podání přihlášky do 15. 8. 2018

Fakulta filozofická  - více informacívše, o oborech najdeš na webu evolUPCE : http://evolupce.cz/fakulty/ff​

 • 2. kolo - Bakalářské studium:  lhůta pro podání přihlášky do 27. 7. 2018
 • 1.  kolo - Navazující magisterské studium: lhůta pro podání přihlášky do 10. 8. 2018

Fakulta elektrotechniky a informatiky - více informací  vše, o oborech najdeš na webu evolUPCE: http://evolupce.cz/fakulty/fei​

 • 2. kolo - Bakalářské studium:  lhůta pro podání přihlášky do 10. 8. 2018

Fakulta chemicko-technologická - více informacívše, o oborech najdeš na webu evolUPCE: http://evolupce.cz/fakulty/fcht​

 • 2. kolo - Bakalářské studium:  lhůta pro podání přihlášky do 12. 8. 2018
 • 1.  kolo - Navazující magisterské studium: lhůta pro podání přihlášky do 31. 7. 2018

Fakulta ekonomicko-správní -  více informací vše, o oborech najdeš na webu evolUPCE: http://evolupce.cz/fakulty/fes

 • 2. kolo - Bakalářské studium:  lhůta pro podání přihlášky do 31. 7. 2018
 • 2.  kolo - Navazující magisterské studium: lhůta pro podání přihlášky do 31. 7. 2018

Fakulta restaurování   vše, o oborech najdeš na webu evolUPCE http://evolupce.cz/fakulty/fr  

 • 2. kolo - Bakalářské studium:  nevypisuje se 
 • 1.  kolo - Navazující magisterské studium: lhůta pro podání přihlášky do 6. 9. 2018

Fakulta zdravotnických studií - více informací

 • 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

  • Bc. studium, obor Radiologický asistent, lhůta pro podání přihlášky je do 31. 8. 2018.
  • Bc. studium, obor Zdravotně sociální pracovník,  lhůta pro podání přihlášky je do 31. 8. 2018.
  • NMgr. studium, obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví  lhůta pro podání přihlášky je do 31. 8. 2018.

 

Mgr. Lenka Čermáková
OPVV
Rozšířit fotografii : 
true