Vážené kolegyně, kolegové, milé studentky, studenti, zaměstnanci, příznivci a přátelé Univerzity Pardubice,
přeji vám všem krásné a ničím nerušené Vánoce a v novém roce 2015 úspěch, optimismus, dobré vztahy a pevné zdraví.

Těším se na další spolupráci s vámi všemi.

  

Miroslav Ludwig, váš rektor