Pronájmy poslucháren

Pronájem prostor univerzitní auly, poslucháren v areálu Dopravní fakulty Jana Pernera a konferenčního sálu v budově rektorátu univerzity zajišťují Konferenční služby.
V moderním a kulturním prostředí přímo v univerzitním kampusu nabízí špičkové technické zázemí, které lze využít pro konání konferencí, sympozií, seminářů a dalších odborných a společensko-kulturních akcí, včetně mezinárodních.
 
kontakt: Romana Nepovímová
telefon 466 036 633
e-mail romana.nepovimova@upce.cz