Výstavba areálu Fakulty chemicko-technologické a tělovýchovných zařízení (2005 - 2008)
ve fotografii


pohled na kampus Univerzity Pardubice 2005
soutěž projektových návrhů - výstavba nového areálu FChT - 2001
návrh tělovýchovných zařízení


návrh nových budov Fakulty chemicko-technologické
návrh nových budov Fakulty chemicko-technologické


podpis smlouvy o dodávce stavby - září 2005
podpis smlouvy o dodávce stavby - září 2005


podpis smlouvy o dodávce stavby - září 2005
položení základního kamene Fakulty chemicko-technologické (16. 11. 2005)


terénní úpravy na pozemku pro nové tělocvičny
celkový pohled na místo stavby tělovýchovných zařízení (2005


stavba tělocvičen (10. 5. 2006)
stavba tělocvičen (14. 7. 2006)


stavba tělocvičen (18. 8. 2006)
stavba tělocvičen (31. 10. 2006)


tělovýchovný areál (3. 11. 2006)
příjezd k tělocvičnám a parkovacím místům


parkoviště pod tělocvičnami
parkoviště pod tělocvičnami


tělovýchovná zařízení
tělovýchovná zařízení


vestibul tělovýchovných zařízení
tělovýchovná zařízení


zahájení provozu tělocvičen (16. 11. 2006)
zahájení provozu tělocvičen (16. 11. 2006)


slavnostní otevření tělovýchovných zařízení (16. 11. 2006)
stavební pozemek pro budovy Fakulty chemicko-technologické


stavební pozemek pro budovy FChT z ulice Hradecká
stavební pozemek pro budovy FChT z ulice Hradecká


odstranění dřevin a objekt staré tělocvičny (2. 11. 2005)
stavba 2 – zahájení pilotáže (9. 3. 2006)


stavba 2 – provádění pilotáže (21. 3. 2006)
stavba 2 – výkop základové jámy – spodní voda (6. 5. 2006)


stavba 2 – výkop základové jámy (10. 5. 2006)
celkový pohled na stavbu (2. 6. 2006)


základové práce (14. 7. 2006)
základy instalačního koridoru pod trafostanici (18. 7. 2006)


bourání staré tělocvičny (18. 7. 2006)
bourání staré tělocvičny (18. 7. 2006)


celkový pohled na stavbu (1. 8. 2006)
stavba 2 – izolace suterénu (1. 8. 2006)


(18. 8. 2006)
celkový pohled na stavbu (2. 10. 2006)


pohled na stavbu (2. 10. 2006)
pohled na stavbu (2. 10. 2006)


stavba 2 – výztuž stěny 1. NP (25. 10. 2006)
celkový pohled na stavbu (3. 11. 2006)


celkový pohled na stavbu (1. 12. 2006)
dešťová kanalizace – retenční potrubí (18. 12. 2006)


celkový pohled na stavbu (2. 1. 2007)
pohled na stavbu (22. 1. 2007)


celkový pohled na stavbu (31. 1. 2007)
transformátor 1000 kVA (31. 1. 2007)


stavba 3 – bednění stropní desky vstupního prostoru (2. 3. 2007)
celkový pohled na stavbu (2. 3. 2007)


celkový pohled na stavbu (26. 3. 2007)
pohled na stavbu k ulici Hradecká – stavby 1 a 3 (26. 3. 2007)


pohled na stavbu k ulici Hradecká – stavby 1 a 3 (26. 3. 2007)
věžový jeřáb v átriu stavby 2 (29. 3. 2007)


lešení v átriu stavby 2 (29. 3. 2007)
celkový pohled na stavbu (2. 4. 2007)


(2. 4. 2007)
stavba 3 – betonové sloupy podél šikmé plochy (25. 4. 2007)


stavba 3 – výztuž střešní desky nad vstupním prostorem (18. 8. 2006)
stavba 2 – příprava bednění pro betonáž betonového pláště (25. 4. 2007)


(4. 5. 2007)
stavba 1 (4. 5. 2007)


stavba 3 (4. 5. 2007)
tepelná izolace mezi nosnou konstrukcí a betonovým pláštěm (17. 5. 2007)


stavba 3 – výztuž stěn hlavní posluchárny (1. 6. 2007)
stavba 3 – potrubí vzduchotechniky nad pohledem ve 2. NP (1. 6. 2007)


stavba 2 – potrubí vzduchotechniky od digestoří (29. 6. 2007)
pohled na stavbu přes akademické náměstí (22. 8. 2007)


instalační koridor v 1. NP (31. 8. 2007)
celkový pohled na stavbu (31. 8. 2007)


stavba 3 – ocelová konstrukce stupňové podlahy v posluchárně (1. 10. 2007)
parkoviště č. 1 (1. 10. 2007)


stavba 3 – prosklená fasáda (29. 10. 2007)
(30. 10. 2007)


stavba 3 (30. 10. 2007)
celkový pohled na stavbu (31. 10. 2007)


stavba 3 (31. 10. 2007)
stavba 1 (3. 12. 2007)


stavba 1 (3. 12. 2007)
stavba 2 (3. 12. 2007)


stavba 2 (3. 12. 2007)
pohled na stavbu (3. 12. 2007)


pohled na stavbu (3. 12. 2007)
stavba 3 – montáž skleněných tabulí (3. 12. 2007)


stavba 2 – připojení tlakových lahví za červenými stěnami (24. 1. 2008)
stavba 2 – digestoře ve 2. NP (11. 4. 2008)


stavba 1 (30. 4. 2008)
pohled na stavbu (30. 4. 2008)


stavba 3 – protipožární obklady nad podhledem posluchárny (2. 5. 2008)
stavba 1 (8. 7. 2008)


(8. 7. 2008)
stavba 1 (11. 9. 2008)


atria objektů (11. 9. 2008)
speciální chemické laboratoře (11. 9. 2008)


největší posluchárna pro 220 studentů v budově 3 (11. 9. 2008)
interiér posluchárny v budově 3 (11. 9. 2008)


budova 2 a přilehlé parkoviště (11. 9. 2008)
budova 2 – ventilátory vzduchotechniky od digestoří na střeše (2. 10. 2008)


budova 3 – šikmá rampa – alternativní vstup do areálu (31. 10. 2008)
budova 3 – šikmá rampa (31. 10. 2008)


spojovací krček mezi budovami 2 a 3 (31. 10. 2008)
celkový pohled na stavbu přes akademické náměstí (31. 10. 2008)


posluchárna v budově 3 (26. 11. 2008)
chemické laboratoře (26. 11. 2008)


přípravna k laboratoři (26. 11. 2008)
zahájení likvidace staveniště (26. 11. 2008)


úpravy na akademickém náměstí (26. 11. 2008)
hlavní vstup do celého areálu přes vestibul budovy 3 (26. 11. 2008)


pohled na budovu 1 a 3 z akademického náměstí (26. 11. 2008)
budova 3 – hlavní vstup do areálu (26. 11. 2008)


budova 1 se společnými výukovými laboratořemi (26. 11. 2008)