Česko-japonský workshop o materiálovém výzkumu a podpis smlouvy o spolupráci s NIMS - 20. dubna 2009


rektor prof. Málek v rozhovoru s redaktorkou Českého rozhlasu
rektor prof. Málek v rozhovoru s redaktorkou Českého rozhlasu: foto - Adrian Zeiner
NIMS-UPa workshop on Materials Science
NIMS-UPa workshop on Materials Science: foto - Adrian Zeiner


prof. Wágner, garant odborné konference při jejím zahájení
prof. Wágner, garant odborné konference při jejím zahájení: foto - Adrian Zeiner
dr. Tetsuji Noda - víceprezident NIMS
dr. Tetsuji Noda - víceprezident NIMS: foto - Adrian Zeiner


dr. Noda prezentuje svůj odborný příspěvek
dr. Noda prezentuje svůj odborný příspěvek: foto - Adrian Zeiner
NIMS-UPa workshop v nových posluchárnách FChT v univerzitním kampusu
NIMS-UPa workshop v nových posluchárnách FChT v univerzitním kampusu: foto - Adrian Zeiner


rozhovor pro Českou televizi
rozhovor pro Českou televizi: foto - Adrian Zeiner
setkání u kulatého stolu s médii
setkání u kulatého stolu s médii: foto - Adrian Zeiner


dr. Yoshio Matsui (NIMS)
dr. Yoshio Matsui (NIMS): foto - Adrian Zeiner
dr. Martin Pumera (NIMS a UK v Praze)
dr. Martin Pumera (NIMS a UK v Praze): foto - Adrian Zeiner


NIMS-UPa workshop
NIMS-UPa workshop: foto - Adrian Zeiner
uvítání velvyslance J. E. Chikahito Harady před podpisem NIMS-UPa smlouvy
uvítání velvyslance J. E. Chikahito Harady před podpisem NIMS-UPa smlouvy: foto - Adrian Zeiner


Rytířské sály pardubického zámku před podpisem smlouvy o spolupráci mezi NIMS a UPa
Rytířské sály pardubického zámku před podpisem smlouvy o spolupráci mezi NIMS a UPa: foto - Adrian Zeiner
Rytířské sály pardubického zámku před podpisem smlouvy o spolupráci mezi NIMS a UPa
Rytířské sály pardubického zámku před podpisem smlouvy o spolupráci mezi NIMS a UPa: foto - Adrian Zeiner


hosty večera - hejtman Pardubického kraje a primátor města Pardubic (vpravo prorektor UPa prof. Ludwig)
hosty večera - hejtman Pardubického kraje a primátor města Pardubic (vpravo prorektor UPa prof. Ludwig): foto - Adrian Zeiner
podpis Joint Graduate School Programme mezi NIMS a UPa
podpis Joint Graduate School Programme mezi NIMS a UPa: foto - Adrian Zeiner


dr. Noda a prof. Málek podepisují smlouvu o spolupráci
dr. Noda a prof. Málek podepisují smlouvu o spolupráci: foto - Adrian Zeiner
Česko-japonský workshop o materiálovém výzkumu a podpis smlouvy o spolupráci s NIMS - 20. dubna 2009
Česko-japonský workshop o materiálovém výzkumu a podpis smlouvy o spolupráci s NIMS - 20. dubna 2009: foto - Adrian Zeiner