Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015


Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015: foto - Adrián Zeiner
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015: foto - Adrián Zeiner


Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015: foto - Adrián Zeiner
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015: foto - Adrián Zeiner


Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015: foto - Adrián Zeiner
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015: foto - Adrián Zeiner


Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015: foto - Adrián Zeiner
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015
Přednáška - Počátky Booleovy algebry - doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - 21. května 2015: foto - Adrián Zeiner