Rektor UPa prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015


Rektor UPa  prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015
Rektor UPa prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015: foto - Adrián Zeiner
Rektor UPa  prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015
Rektor UPa prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015: foto - Adrián Zeiner


Rektor UPa  prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015
Rektor UPa prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015: foto - Adrián Zeiner
Rektor UPa  prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015
Rektor UPa prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015: foto - Adrián Zeiner


Rektor UPa  prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015
Rektor UPa prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. předal jmenovací dekret novému děkanovi FChT prof. Ing. Petru Kalendovi, CSc. - 30. března 2015: foto - Adrián Zeiner