Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015


Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner


Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner


Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner


Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner


Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner


Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner


Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner


Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015
Vernisáž - Jitka Chrištofová - Kresby a grafiky - 3. září 2015: foto: Adrián Zeiner