Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009


Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009: foto - Adrián Zeiner
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009: foto - Adrián Zeiner


Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009: foto - Adrián Zeiner
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009: foto - Adrián Zeiner


Řízení ke jmenování profesorem - doc. Lettl (DFJP)
Řízení ke jmenování profesorem - doc. Lettl (DFJP): foto - Adrián Zeiner
Řízení ke jmenování profesorem - doc. Kalendová (FChT)
Řízení ke jmenování profesorem - doc. Kalendová (FChT): foto - Adrián Zeiner


Řízení ke jmenování profesorem - doc. Ventura (FChT)
Řízení ke jmenování profesorem - doc. Ventura (FChT): foto - Adrián Zeiner
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009: foto - Adrián Zeiner


Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009: foto - Adrián Zeiner
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009
Zasedání Vědecké rady UPa - 26. ledna 2009: foto - Adrián Zeiner