Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008


Kongresový sál rektorátu
Kongresový sál rektorátu: foto - Adrián Zeiner
Členové Vědecké rady z Fakulty ekonomicko-správní
Členové Vědecké rady z Fakulty ekonomicko-správní: foto - Adrián Zeiner


Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008
Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008: foto - Adrián Zeiner
Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008
Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008: foto - Adrián Zeiner


Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008
Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008: foto - Adrián Zeiner
Členové Vědecké rady z Fakulty chemicko-technologické
Členové Vědecké rady z Fakulty chemicko-technologické: foto - Adrián Zeiner


Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008
Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008: foto - Adrián Zeiner
doc. Otto Hudec při řízení ke jmenování profesorem (DFJP)
doc. Otto Hudec při řízení ke jmenování profesorem (DFJP): foto - Adrián Zeiner


Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008
Zasedání Vědecké rady UPa - 29. září 2008: foto - Adrián Zeiner
doc. Michal Holčapekpo prezentaci v rámci úspěšného řízení ke jmenování profesorem (FChT)
doc. Michal Holčapekpo prezentaci v rámci úspěšného řízení ke jmenování profesorem (FChT): foto - Adrián Zeiner