Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008


Primátor Ing. Deml a rektor prof. Málek
Primátor Ing. Deml a rektor prof. Málek: foto - Adrian Zeiner
Zprava - náměstci primátora - Ing. Krejčíř a Ing. Kislinger
Zprava - náměstci primátora - Ing. Krejčíř a Ing. Kislinger: foto - Adrian Zeiner


Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008
Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008: foto - Adrian Zeiner
Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008
Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008: foto - Adrian Zeiner


Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008
Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008: foto - Adrian Zeiner
Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008
Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008: foto - Adrian Zeiner


Garanti připravovaných 2 projektů do OPVaVpI - prof. Wágner a Ing. Klápšťová
Garanti připravovaných 2 projektů do OPVaVpI - prof. Wágner a Ing. Klápšťová: foto - Adrian Zeiner
Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008
Představení připravovaných projektů do OP VaVpI představitelům města - 24. října 2008: foto - Adrian Zeiner