Inaugurace Fakulty elektrotechniky a informatiky - 26. května 2008


Slavnostní akademický obřad
Slavnostní akademický obřad: foto - Lukáš Báchor
Instalace děkana FEI do funkce
Instalace děkana FEI do funkce: foto - Lukáš Báchor


Projev rektora prof. Málka
Projev rektora prof. Málka: foto - Lukáš Báchor
Účast představitelů města a kraje
Účast představitelů města a kraje: foto - Lukáš Báchor


Účast akademických hostů z ostatních vysokých škol ČR
Účast akademických hostů z ostatních vysokých škol ČR: foto - Lukáš Báchor
Děkan FEI doc. Karamazov
Děkan FEI doc. Karamazov: foto - Lukáš Báchor


Děkan FEI doc. Karamazov skládá slib
Děkan FEI doc. Karamazov skládá slib: foto - Lukáš Báchor
Děkan FEI doc. Karamazov přebírá nové fakultní insignie
Děkan FEI doc. Karamazov přebírá nové fakultní insignie: foto - Lukáš Báchor


Děkan FEI doc. Karamazov žezlo svému pedelovi
Děkan FEI doc. Karamazov žezlo svému pedelovi: foto - Lukáš Báchor
Děkan FEI doc. Karamazov předává insignie - řetězy svým proděkanům - prof. Šotkovi
Děkan FEI doc. Karamazov předává insignie - řetězy svým proděkanům - prof. Šotkovi: foto - Lukáš Báchor


prof. Bezouškovi
prof. Bezouškovi: foto - Lukáš Báchor
doc. Kotykovi
doc. Kotykovi: foto - Lukáš Báchor


Projev prvního děkana FEI
Projev prvního děkana FEI: foto - Lukáš Báchor
Zdravice za akademické hosty - prof. Vejražka (prorektor ČVUT)
Zdravice za akademické hosty - prof. Vejražka (prorektor ČVUT): foto - Lukáš Báchor


Zdravice senátora Ing. Stříteského
Zdravice senátora Ing. Stříteského: foto - Lukáš Báchor
Zdravice více-hejtmana Ing. Línka
Zdravice více-hejtmana Ing. Línka: foto - Lukáš Báchor


Zdravice primátora města Ing. Demla
Zdravice primátora města Ing. Demla: foto - Lukáš Báchor
Společné foto vedení FEI
Společné foto vedení FEI: foto - Lukáš Báchor