Studentské konto, platební podmínky

 

Správa kolejí a menzy (SKM) zpracovává agendu spojenou s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb a jejich úhradou v informačním systému kolejí a menzy (ISKaM) https://iskam.upce.cz/ Každý student má v tomto systému automaticky zřízeno konto. Přes toto konto se realizují veškeré platby za odebraná jídla v menze a ubytovací služby na kolejích. Finanční prostředky mohou studenti vkládat na konto několika způsoby.

a) Převodem na bankovní účet SKM v Komerční bance 
 
b) Přímým vkladem hotovosti na bankovní účet SKM na přepážce Komerční banky
 
Platební údaje pro platbu převodem nebo přímým vkladem:
 
číslo účtu SKM: 369 355 61/0100
konstantní symbol: 0558
variabilní symbol: rodné číslo studenta bez lomítka
Uvedení správného variabilního symbolu je podmínka pro přiřazení platby ke studentskému kontu.
 
c) Platební kartou 
platbu kartou lze realizovat pouze v Pardubicích
- v kanceláři Ubytovacího centra v 1. patře pavilonu B
- na pokladně vestibulu menzy (1. patro)
- na recepci kolejí pavilonu C
akceptovány jsou platební karty EC/MC, MAESTRO, VISA
 
d) Platba v hotovosti 
hotovostní platby jsou přijímány jen ve výjimečných případech pouze v Pardubicích
- v kanceláři Ubytovacího centra v 1. patře pavilonu B