Informační systém kolejí a menzy = ISKaM
ISKaM je systém, který komplexně zpracovává agendu spojenou s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb.
Každý student má v ISKaMu vytvořeno osobní finanční konto, prostřednictvím kterého jsou prováděny veškeré platby za ubytování + stravování a současně evidovány veškeré platební operace.
Přihlášení do ISKaMu – viz web.
 
Rezervační kauce
 • částka 3.000,- Kč
 • úhrada bezhotovostně převodem / vkladem na účet SKM
 • termín úhrady - viz jednotlivá kola podávání žádostí
 • SKM studentům doporučuje platbu kauce zvýšit o 500,- Kč - tato částka automaticky zůstává na kontě studenta jako „volný kredit" pro odběr jídel v menze
 • rezervační kauce je po nástupu k ubytování použita jako částečná úhrada kauce ubytovací
 
Bankovní spojení + údaje pro platbu rezervační kauce
Číslo účtu SKM – 36935561 / 0100
Variabilní symbol – rodné číslo studenta (ve tvaru rrmmddxxxx), studenti – cizinci uvádí
pseudorodné číslo přidělené univerzitou
Konstantní symbol - 0558
 
Zrušení rezervace - storno poplatky
 • zrušení rezervace lze provést pouze písemně emailem – kontakt eva.machane@upce.cz
 • zrušení rezervace do 18. 8. 2017 - bez storno poplatku
 • zrušení rezervace od 19. 8. 2017 - storno poplatek dle ceníku
 • storno poplatek není student povinen platit v případě, že nebyl přijat do navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu a předložil rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
 • případné storno poplatky se hradí z rezervační kauce
 
Ubytovací kauce
 • ubytovací kauce je stanovena ve výši 35-ti násobku denní sazby za konkrétní lůžko
 • ubytovací kauce je automaticky vypočtena systémem ISKaM při nástupu studenta k ubytování a částečně uhrazena z rezervační kauce
 • doplatek ubytovací kauce je ubytovaný povinen uhradit nejpozději společně s vyúčtováním kolejného za září 2017, splatnost do 15. 10. 2017
 • ubytovací kauci  SKM zúčtuje při ukončení ubytování
 
 
Informace k platbám za ubytování (kolejné) v průběhu akademického roku
 • každý 1. den v měsíci je vypočtena a předepsána k úhradě částka za kolejné na aktuální měsíc + vyúčtování služeb za minulý měsíc, která je splatná do 15. dne aktuálního měsíce
 • POZOR! Výjimkou je platba kolejného za září, která je splatná do 15. 10. společně s kolejným na říjen a doplatkem ubytovací kauce!
 • způsob úhrady měsíčního vyúčtování kolejného + služeb:
  1. bezhotovostní převod na účet SKM (platbu provádí ubytovaný)
  2. inkasní srážka z účtu ubytovaného (srážka vyžádaná ze strany SKM)
  3. platební karta

 

 
 
Mgr. Eva Macháně, vedoucí kolejí