1. ROZSAH UBYTOVACÍHO OBDOBÍ 
           Pro akademický rok 2017 / 2018 budou ubytovací smlouvy v režimu „studentské zvýhodněné ubytování“ uzavírány na období od 18. 9. 2017 do 4. 7.   2018.
 
  1. INSTRUKCE PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
  • žádost podávají studenti a uchazeči přijatí ke studiu na Univerzitě Pardubice elektronicky prostřednictvím Informačního systému kolejí a menzy (dále jen ISKAM) na:
  1. studenti s platným aktivním NetID (stxxxx) na adrese https://iskam.upce.cz  - dialog „Žádosti o ubytování (pořadníky)“  
  2. přijatí uchazeči, kterým doposud nebylo přiděleno NetID na adrese https://iskam.upce.cz/BNLogin.aspx  - dialog „Žádosti o ubytování (pořadníky)“
 
Mgr. Eva Macháně, vedoucí kolejí