1. ROZSAH UBYTOVACÍHO OBDOBÍ  PRO STUDENTSKÉ VÁZANÉ UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017

Pro akademický rok 2016 / 2017 budou ubytovací smlouvy v režimu „studentské vázané ubytování“ se zvýhodněnou cenou uzavírány na období od 19. 9. 2016 do 7. 7. 2017.

 

  1. INSTRUKCE PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017
  • žádost podávají studenti a uchazeči přijatí ke studiu na Univerzitě Pardubice elektronicky prostřednictvím Informačního systému kolejí a menzy (dále jen ISKAM) na:
  1. studenti s platným aktivním NetID (stxxxx) na adrese https://iskam.upce.cz  - dialog „Žádosti o ubytování (pořadníky)“  
  2. přijatí uchazeči, kterým doposud nebylo přiděleno NetID na adrese https://iskam.upce.cz/BNLogin.aspx  - dialog „Žádosti o ubytování (pořadníky)“
Mgr. Eva Macháně, vedoucí kolejí