Informace k nástupu na koleje

      INFORMACE K NÁSTUPU NA KOLEJE na akademický rok 2016/2017

 1. Hlavní termín nástupu na koleje:
  • pondělí 19. 9. – neděle 25. 9. 2016
  • sjednaná rezervace lůžka platí do 25. 9. včetně
  • kolejné je účtováno jednotně od 19. 9. bez ohledu na skutečný termín nástupu
 2. Předčasný nástup na koleje (nástup před 19. 9.):
  • předčasný nástup na koleje je možný pouze po předchozí dohodě, konkrétní termín nástupu je nutné avizovat emailem minimálně 3 dny předem (ubcentrum@upce.cz )
  • v tomto případě je kolejné účtováno od skutečného data nástupu
 3. Odklad nástupu na koleje (nástup po 25. 9.):
  • v případě potřeby odložit nástup na koleje je nutné požádat písemně vedoucí kolejí o prodloužení rezervace (email eva.machane@upce.cz ), a to nejpozději do pátku 23. 9. (12:00)
  • prodloužení rezervace je možné maximálně do 30.9.
  • další prodloužení rezervace je možné pouze na základě složení ubytovací kauce (kolejné za 35 dní)
  • i v případě odkladu nástupu na koleje je kolejné účtováno od 19. 9.
 4. Zrušení rezervace
  • rezervace studentů, kteří bez žádosti o odklad nástupu na koleje k ubytování do 25.9. nenastoupí, budou  zrušeny se storno poplatkem dle ceníku
 5. Organizace nástupů: 

                   ubytování provádí centrální recepce v pavilonu C v čase 8:00 - 20:00 hod.

Mgr. Eva Macháně, vedoucí kolejí