Podávání žádostí o ubytování na koleji v Litomyšli

Žádosti o ubytování na koleji L
 
SKM akceptuje pouze žádosti o ubytování podané emailem na adresu ubcentrum@upce.cz  
 
V předmětu emailu musí student uvést: „žádost o prázdninové ubytování na koleji L“ nebo „žádost o celoroční ubytování na koleji L“. V textu emailu musí uvést:  jméno, příjmení, datum narození, studijní ročník, datum počátku a konce ubytování, případně uvést i jméno a příjmení  studenta, s kterým chcete bydlet nebo požadavek na bydlení bez spolubydlícího.   
 
Letní prázdninové studentské ubytování
Žádosti o toto ubytování je potřeba podat nejpozději do 15. 5. Ubytování je přednostně určeno studentům, u nichž ubytování navazuje na ubytování v aktuálním akademickém roce (bude jim prodloužena současná Smlouva o ubytování).   
 
Studentské zvýhodněné ubytování 
Ubytovací smlouvy budou uzavírány na období od 19. 9. 2016 do 7. 7. 2017 na akademický rok 2016/2017
 
1. kolo   do     - 15. 6. 2016           je určeno pouze pro současně bydlící studenty - UKONČENO
 
2. kolo  20. 6. - 15. 7. 2016           je určeno pouze pro budoucí studenty 1. ročníku - UKONČENO
 
3. kolo  25. 7. - 10. 8. 2016           je určeno pro všechny studenty bez rozlišení - UKONČENO
    
VŠECHNA LŮŽKA JSOU JIŽ REZERVOVÁNA.  
 
 
Dodatečné ubytování v průběhu akademického roku
V případě neobsazení všech lůžek mohou studenti podávat žádosti o ubytování v průběhu celého roku.
 
Způsob zpracování žádostí
Žádosti budou zpracovávány v pořadí podle jejich doručení, o způsobu vyřízení žádosti bude studentům zaslán email. 
Rezervaci lůžka musí nový zájemce o bydlení potvrdit platbou kauce převodem ve výši 3000,- Kč na účet  SKM, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po potvrzení rezervace emailem ze strany SKM. 
V případě neuhrazení kauce ve stanoveném termínu bude rezervace zrušena a lůžko bude postoupeno dalšímu zájemci o ubytování.
 
RNDr. Pavel Ďurovec
ředitel Správy kolejí a menzy