Podávání žádostí o ubytování na koleji v Litomyšli

Žádosti o ubytování na koleji L
 
SKM akceptuje pouze žádosti o ubytování podané emailem na adresu ubcentrum@upce.cz  
 
V předmětu emailu musí student uvést: „žádost o prázdninové ubytování na koleji L“ nebo „žádost o celoroční ubytování na koleji L“. V textu emailu musí uvést:  jméno, příjmení, datum narození, studijní ročník, datum počátku a konce ubytování, případně uvést i jméno a příjmení  studenta, s kterým chcete bydlet nebo požadavek na bydlení bez spolubydlícího.   
 
Letní prázdninové studentské ubytování
Žádosti o toto ubytování je potřeba podat nejpozději do 15. 5. Ubytování je přednostně určeno studentům, u nichž ubytování navazuje na ubytování v aktuálním akademickém roce (bude jim prodloužena současná Smlouva o ubytování).   
 
Studentské zvýhodněné ubytování 
Ubytovací smlouvy budou uzavírány na období od 18. 9. 2017 do 4. 7. 2018 na akademický rok 2017/2018
 
1. kolo  15. 6. -  24. 7. 2017           je určeno pro všechny budoucí i současné studenty
 
2. kolo  24. 7. -  20. 8. 2017            je určeno pro všechny budoucí i současné studenty
 
(2. kolo se vypisuje pouze pokud se v 1. kole neobsadí všechna lůžka )
 
 
Dodatečné ubytování v průběhu akademického roku
V případě neobsazení všech lůžek mohou studenti podávat žádosti o ubytování v průběhu celého roku.
 
Způsob zpracování žádostí
Žádosti budou hromadně zpracovány v termínu 25. – 28.7.2017. Informaci o přidělení či nepřidělení lůžka obdrží studenti emailem nejpozději 31.7.2017.
Rezervaci lůžka musí nový zájemce o bydlení potvrdit platbou kauce převodem ve výši 3000,- Kč na účet  SKM, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po potvrzení rezervace emailem ze strany SKM. 
V případě neuhrazení kauce ve stanoveném termínu bude rezervace zrušena a lůžko bude postoupeno dalšímu zájemci o ubytování.
 
RNDr. Pavel Ďurovec
ředitel Správy kolejí a menzy