Ceny a platební pokyny

Ubytování na  akademický rok 2016/2017  bude poskytováno za ceny dle nového ceníku s denní sazbou o 14 Kč nižší než v roce 2015/2016. V ceně není zahrnuta služba „ložní povlečení“ kterou nebude SKM již zabezpečovat. Cena je uvedena vždy za osobu/noc. Podmínkou pro získání studentského ubytování je úhrada příslušné kauce a uzavření „Smlouvy o ubytování“.
 
Ceny ubytování (kolejné) včetně DPH
 
Studentské standardní ubytování
(sjednává se minimálně v délce trvání 60 dní)
pokoj KLASIK obsazený 2 studenty          121,- Kč
pokoj KLASIK obsazený 1 studentem       142,- Kč
pokoj KOMFORT obsazený 2 studenty     136,- Kč
pokoj KOMFORT obsazený 1 studentem  186,- Kč
 
Studentské zvýhodněné ubytování
(sjednává se  minimálně v rozsahu od 19.9.2016 do 7.7. 2017)
pokoj KLASIK obsazený 2 studenty            75,- Kč
pokoj KLASIK obsazený 1 studentem       122,- Kč
pokoj KOMFORT obsazený 2 studenty       90,- Kč
pokoj KOMFORT obsazený 1 studentem   136,- Kč
 
Kauce
Výše rezervační kauce je 3000,- Kč, po nástupu na kolej bude rezervační kauce převedena na ubytovací kauci, která je ve výši 35 násobku denní sazby kolejného. Případný rozdíl mezi výší rezervační a ubytovací kauce bude vyúčtován s kolejným za září.
Kolejné se bude v akad. roce 2016/2017 platit nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce (výjimka je září 2016, kolejné za září bude vyúčtováno společně s kolejným za říjen a je splatné do 15. října).  
 
Platební údaje pro platby kauce nebo kolejného 
Platby je možné provést bezhotovostním  převodem nebo vkladem hotovosti na účet SKM v Komerční bance. Platby v hotovosti SKM nepřijímá.  
 
číslo účtu SKM: 369 355 61/0100
konstantní symbol: 0558
variabilní symbol: rodné číslo studenta bez lomítka
 
Pozor ! Uvedení správného variabilního symbolu je podmínka pro zpracování platby.
 
RNDr Pavel Ďurovec
ředitel Správy kolejí a menzy