Ceny a platební pokyny

Ceny ubytování (kolejné) včetně DPH
 
Studentské standardní ubytování    osoba/noc ubytovací kauce  denní sazba x 35
(sjednává se minimálně v délce trvání 60 dní)  
pokoj KLASIK obsazený 2 studenty             121 4235
pokoj KLASIK obsazený 1 studentem          142 4970
pokoj KOMFORT obsazený 2 studenty       136 4760
pokoj KOMFORT obsazený 1 studentem     186 6510
             
Studentské zvýhodněné ubytování       
(sjednává se  minimálně v rozsahu od 18.9.2017 do 4.7. 2018)  
pokoj KLASIK obsazený 2 studenty             75 2625
pokoj KLASIK obsazený 1 studentem          122 4270
pokoj KOMFORT obsazený 2 studenty       90 3150
pokoj KOMFORT obsazený 1 studentem    136 4760
 
V ceně není zahrnuta služba „ložní povlečení“, tato služba se v Litomyšli neposkytuje.
 
Kauce
Výše rezervační kauce je 3000,- Kč, po nástupu na kolej bude rezervační kauce převedena na ubytovací kauci, která je ve výši 35 násobku denní sazby kolejného. Případný rozdíl mezi výší rezervační a ubytovací kauce bude vyúčtován s kolejným za září.
Kolejné se platí nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce (výjimka je září, kolejné za září bude vyúčtováno společně s kolejným za říjen a je splatné do 15. října).  
 
Platební údaje pro platby kauce nebo kolejného 
Platby je možné provést bezhotovostním  převodem nebo vkladem hotovosti na účet SKM v Komerční bance. Platby v hotovosti SKM nepřijímá.  
 
číslo účtu SKM: 369 355 61/0100
konstantní symbol: 0558
variabilní symbol: rodné číslo studenta bez lomítka
 
Pozor ! Uvedení správného variabilního symbolu je podmínka pro zpracování platby.
 
RNDr Pavel Ďurovec
ředitel Správy kolejí a menzy