Informační emaily pro studenty

 

-  aktuální provozní informace Vám zasíláme na Vaše univerzitní emailové adresy
 
-  pokud chcete informační emaily doručovat na soukromou emailovou adresu, zadejte si ji ve své osobní kartě v ISKaMu jako „KORESPONDENČNÍ EMAIL“
 
-  veškeré informace, které Vám zasíláme emailem, dále naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menzy /   studentský intranet / https://studenti.upce.cz/koleje-menza.html
 
 Správa kolejí a menzy