V únoru 2011 byl renomovaným vydavatelstvím Nature publikován poprvé vědecký článek, jehož spoluautor pochází z Univerzity Pardubice.

V odborném časopise Nature communications byl publikován článek s názvem: “Vibrational dynamics and surface structure of amorphous selenium” zaměřený na studium vlastností nových nekrystalických nanomateriálů, které lze využít pro aplikace ve fotonice, optice a elektronice, na němž se podílel prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice společně s autorským kolektivem dalších sedmi zahraničních partnerů a jejich pracovními skupinami.

Univerzita Pardubice se zveřejněním článku profesora Wágnera v časopise Nature communications zařadila mezi nevelkou skupinu českých veřejných vysokých škol, které v posledních deseti letech v prestižních časopisech vydavatelství Nature za ČR publikují a do elitního počtu vysoce kvalitních odborných publikací, které v renomovaných časopisech světově vyhlášeného vydavatelství vycházejí (v roce 2010 publikováno autory/spoluautory z České republiky pouhých 24 příspěvků). viz dále