Kavárna Universitas

 

Vědecká kavárna v Pardubicích - cyklus neformálních diskusních večerů nad tématy z vědy a vědění, který usiluje o sdílení zajímavých poznatků z vědy se širokou veřejností a o návrat vědy do naší kultury.

Vstup je volný pro zájemce z široké veřejnosti.

 
Kavárna Universitas je místem pro setkávání lidí zajímajících se o nejrůznější oblasti vědy či vědění. Diskusní večery jsou zasvěcené přednášce a společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost v neformálním prostředí Klubu 29 zeptat se pozvaného hosta na to, co je zajímá. Pořádají jednou za měsíc studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29 (ul. Svaté Anežky České).

Diskusní večery Kavárna Universtitas tak navazují na cyklus přednášek pod hlavičkou Science Café, který vznikl v rámci projektu IPN Podpora přírodovědných a technických oborů, Regionální koordinátor pro Pardubický kraj.

  
Sborník
Vědecká kavárna v Pardubicích
leden 2012 - listopad 2013
 


Sborník
Kavárna Universitas
prosinec 2013 - červen 2015
 

Nejbližší Kavárna Universitas se koná v úterý 14. března 2017 - více informací.
 

 
Kontakt:
Kateřina Šraitrová
studentka Univerzity Pardubice
 
Patrik Čermák
student Univerzity Pardubice