Společná vědecká pracoviště

Smluvně vytvořenými pracovišti univerzity s jinými právnickými osobami jsou:

Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky a Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLChPL”)

Společná laboratoř NMR spektroskopie Výzkumného ústavu organických syntéz a. s., Pardubice - Rybitví a Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLNMR”)

Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů SYNPO a.s., Pardubice a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLAP”)

Společné pracoviště aplikované medicíny Nemocnice Pardubice a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SPAM”)

Společná laboratoř membránových procesů MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLMP”)

 

Další pracoviště:

Centrum kompetence drážních vozidel

Univerzitní ekologické centrum (UEC)

Přepravní laboratoř DFJP

 
Zkušební laboratoř AL DFJP, akreditovaná ČIA (č. 1472)
 
Polygrafická zkušební laboratoř (PZL)

Ústav pro analýzu dopravních nehod