UNIVERZITA PARDUBICE ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Studenti, kteří se nyní rozhodují o svém budoucím profesním nasměrování a dalším vysokoškolském studiu, mohou využít nabídky informačních dnů otevřených dveří, které proběhnou v lednu 2010 na fakultách Univerzity Pardubice a při nichž získají potřebné informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011.

 

Fakulta Univerzity Pardubice

 

den otevřených dveří

podání přihlášek

ke studiu do

Fakulta restaurování

27. listopadu

 

10:00 areál fakulty v Litomyšli

22. ledna

Fakulta chemicko-technologická

12. ledna

 

10:00 areál fakulty v univerzitním kampusu

31. března

Dopravní fakulta Jana Pernera

14. ledna

 

10:00 univerzitní aula

15. března

Fakulta zdravotnických studií

14. ledna

 

15:30 areál v Průmyslové ulici

28. února

Fakulta elektrotechniky a informatiky

15. ledna

 

10:00 univerzitní aula

31. března

Fakulta filozofická

21. ledna

 

9:00 budova DB ve Studentské ul. 95

28. února

Fakulta ekonomicko-správní

22. ledna

 

10:00 a 13:00 univerzitní aula

28. února

Návštěvníci dnů otevřených dveří získají podrobné informace o studijní nabídce a přijímacím řízení pro další akademický rok, o přípravných kurzech, které budou probíhat v prvních měsících roku 2010, také o možnostech uplatnění po absolvování konkrétního studia. Dozvědí se rovněž řadu informací o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a studentského života na pardubické univerzitě. Budou si moci prohlédnout moderní univerzitní kampus, laboratoře, posluchárny a další zázemí, které budou moci během studia využívat. K dispozici bude řada užitečných tištěných materiálů, které univerzita a její fakulty pro uchazeče o studium a k přijímacímu řízení vydávají.

Přihlášky ke studiu se podávají buď do konce února či března s tím, že přijímací zkoušky probíhají vesměs v měsíci červnu.

Další informace k přijímacímu řízení naleznou zájemci o studium na webových stránkách jednotlivých fakult v rubrice určené pro uchazeče o studium - www.uni-pardubice.cz.

webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz
studijní oddělení – přes tel. ústřednu 466 036 111