Stalo se na univerzitě

2. 3. - narodil se doc. Josef Langpaul, v letech 1959 – 1966 prorektor školy, docent na Katedře matematiky VŠCHT Pardubice († 1971)

3. 3. 2011 – navštívil univerzitu prezident České republiky Václav Klaus a v rámci své návštěvy přednesl studentům univerzity přednášku zaměřenou na ekonomickou transformaci zahájenou před dvaceti lety

8. 3. 2007 - zavítal mezi posluchače Fakulty ekonomicko-správní tehdejší prezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky Ing. František Dohnal s přednáškou na téma „Postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci systému státní správy ČR“

11. 3. 2016 - sjeli se na univerzitu vysokoškolští reprezentanti z celé republiky na víkendové výjezdní zasedání Studentské komory Rady vysokých škol

12. 3. - narodil se prof. Josef Michl, prof. University of Colorado a University of Utah, USA, od roku 1996 nositel titulu „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice

15. 3. - narodil se prof. Ing. Jaroslav Němec, DrSc., podílel se na založení Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích, „doktor honoris causa“ Univerzity Pardubice († 2005)

16. 3. 1994 - udělila Rada města Pardubic poprvé titul „Osobnost města Pardubic‟, za rok 1993 se jí stal první rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., za zásluhy o transformaci VŠCHT na Univerzitu Pardubice

21. 3. - narodila se doc. PaedDr. Jana Kubanová, od roku 2011 prorektorka univerzity, v letech 2002 až 2007 zastávala funkci proděkanky pro studium a pedagogickou činnost Fakulty ekonomicko-správní, působí na Ústavu matematiky a kvantitativních metod FES

31. 3. 1994 - s účinností od 31. března 1994 se název pardubické vysoké školy – „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“ změnil na „Univerzitu Pardubice“