Stalo se na univerzitě

 • 1. 1. 2001 - byla oficiálně zřízena na Univerzitě Pardubice Fakulta humanitních studií, od 1. prosince 2005 přejmenovaná na Fakultu filozofickou UPa
   
 • 1. 1. 2002vznikl na Univerzitě Pardubice, na základě akreditace udělené bakalářskému programu Ošetřovatelství a registrací Statutu UPa k 31. 12. 2001, Ústav zdravotnických studií, který se za 10 let k 1. 1. 2007 stal samostatnou Fakultou zdravotnických studií
   
 • 1. 1. 2005 - byla jmenována do funkce prorektorky Univerzity Pardubice doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., na univerzitě to bylo poprvé, co takto vysokou akademickou funkci zastávala žena
   
 • 6. 1. 1922 - narodil se prof. Ing. Dr. Jiří Klikorka, DrSc., v letech 1953 - 1969 a 1981 - 1988 první a dlouholetý rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (dnešní Univerzity Pardubice), dlouholetý vedoucí Katedry obecné a anorganické chemie a vedoucí Společné laboratoře chemie pevných látek ČAV a VŠCHT Pardubice († 2011)
   
 • 12. 1. 1992 - zemřel prof. Ing. Jaroslav Pantoflíček, CSc., v letech1970 - 1973 rektor VŠCHT Pardubice
   
 • 13. 1. 2010 - navštívil univerzitu předseda vlády České republiky Jan Fischer, společného jednání s vedením univerzity se účastnila i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Miroslava Kopicová
   
 • 17. 1. 1991 - schválil Akademický senát VŠCHT v Pardubicích vznik Fakulty územní správy, která byla v roce 1993 přejmenovaná na Fakultu ekonomicko-správní, v prvním akademickém roce začalo na nové fakultě studovat prvních padesát studentů
   
 • 17. 1. 2005 - bylo na univerzitě podepsáno Memorandum o spolupráci a přechodu odborného vysokoškolského vzdělávání ze soukromého Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. pod univerzitu, čímž vznikl předpoklad pro vznik v té době páté fakulty univerzity, což se tak stalo k 1. 7. 2005, kdy byla zřízena Fakulta restaurování v Litomyšli
   
 • 18. 1. 2010 – byl udělen čestný titul „doctor honoris causa UPa‟ prof. Ing. Jaroslavu Šestákovi, DrSc. (z Fyzikálního ústavu AV ČR) a prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc. (z Historického ústavu AV ČR, tehdy místopředsedovi AV ČR)
   
 • 21. 1. 2014 - jmenoval prezident republiky s účinnosti od 1. února 2014 na čtyřleté funkční období do roku 2018 do funkce rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., který řídil univerzitu již v letech 2000 – 2006 a 2010 - 2014
   
 • 24. 1. 2004 - zemřel prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc., v letech 1994 - 1997 prorektor Univerzity Pardubice, vedoucí Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické, člen České učené společnosti, od r. 2002 nositel Medaile za zásluhy o Univerzitu Pardubice
   
 • 26. 1. 1994 - byl na VŠCHT v Pardubicích (nynější Univerzitě Pardubice) udělen poprvé v její historii titul „doctor honoris causa“, a to prof. Ing. Rudolfu Zahradníkovi, DrSc., tehdejšímu předsedovi Akademie věd ČR
   
 • 30. 1. 2007 - byl zvolen děkanem Fakulty chemicko-technologické UPa na období 2007 - 2011 vedoucí Katedry obecné a anorganické chemie FChT prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc. (funkci děkana zastával i další období, tj. 2011 – 2015)
   
 • 30. 1. 2008 - zemřel prof. Ing. dr. Otto Exner, DrSc., dlouholetý pedagog Univerzity Pardubice, čestný člen České chemické společnosti, člen Učené společnosti ČR, od roku 2005 nositel čestného titulu „doctor honoris causa UPa“