Stalo se na univerzitě

 • 1. 5. 2007 - vstoupil do funkce prvního děkana Fakulty zdravotnických studií UPa prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., ve funkci děkana byl po dvě funkční období (2007 – 2015), od 1. 5. 2015 stanul v čele fakulty prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
   
 • 3. 5. - narodil se Ing. Milan Bukač, v období 2000 - 2013 kvestor Univerzity Pardubice
   
 • 3. 5. - zemřel prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc., v letech1994 - 1997 děkan Dopravní fakulty Jana Pernera UPa, nositel Medaile za zásluhy o Univerzitu Pardubice, od r. 2003 dr. h. c. Žilinské univerzity
   
 • 4. 5. 1993 - schválila akreditační komise České republiky akreditaci Dopravní fakulty Jana Pernera VŠCHT Pardubice s právem zajišťovat od akad. roku1993/1994 výuku dopravní problematiky a udělovat absolventům studia titul inženýr
   
 • 11. 5. - zemřel Ing. Stanislav Brebera, který vyvinul v roce 1966 plastickou trhavinu s názvem SEMTEX pro použití v průmyslu, chemii se věnoval až do konce svého života jako spolupracovník Univerzity Pardubice
   
 • 13. 5. 1994 - konalo se v Kongresové hale Univerzity Pardubice setkání a jednání 44 rektorů vysokých škol z České a Slovenské republiky
   
 • 14. 5. - narodil se v Pardubicích doc. Ing. Josef Panchartek, CSc., od r. 1973 vysokoškolský učitel na VŠCHT Pardubice, kde byl od 15. 2. 1990 do 31. 1. 1991 rektorem
   
 • 15. 5. 2008 – uskutečnil se podpis, formou přímého videopřenosu, rámcové smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Pardubice a japonskou KCG Group
   
 • 17. 5. 2011 - navštívil univerzitu nejvyšší představitel České národní banky guvernér Ing. Miroslav Singer, Ph.D., ke studentům promluvil na téma „Hospodářská krize, česká ekonomika a měnová politika ČNB“
   
 • 17. 5. 2016 - proběhlo slavnostní otevření nové ateliérové budovy Fakulty restaurování UPa, vysokoškolská výuka restaurování kamene, katedra chemické technologie a výtvarná příprava budoucích restaurátorů získala moderní zázemí, budova obou ateliérů a katedry chemické technologie se rekonstrukcí zvětšila o 216 m2 pracovní plochy na současných 874 m2
   
 • 18. 5. - narodil doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc., v letech1997 - 2003 prorektor a statutární zástupce rektora UPa, proděkan Dopravní fakulty Jana Pernera UPa (†2010)
   
 • 25. 5. 1994 - byla založena Učená společnost ČR, přísně výběrová instituce, sdružující významné vědce všech vědních oborů, prvním pardubickým vědcem byl v květnu 1995 zvolen členem společnosti prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc., prorektor Univerzity Pardubice
   
 • 27. 5. 2003 - navštívil prezident Václav Klaus Pardubice, na univerzitě se setkal s vedením školy a následně hodinu diskutoval s vysokoškoláky o vstupu České republiky do Evropské unie
   
 • 28. 5. 1998 - začalo na univerzitě 37. zasedání České konference rektorů vysokých škol ČR za účasti ministra školství Jana Sokola
   
 • 28. 5. 2007 - proběhl na univerzitě akademický obřad, při němž byl v Aule Arnošta z Pardubic instalován do funkce historicky prvního děkana Fakulty zdravotnických studií UPa prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
   
 • 30. 5. - narodil se prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., od 16. dubna 2004 dr. h. c. Univerzity Pardubice, vědecký pracovník Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR
   
 • 31. 5. 2011 - konal se v univerzitní knihovně v Pardubicích křest knihy, prof. PhDr. Mileny Lenderové, CSc., s názvem „Dějiny vysokého učení v Pardubicích. Univerzita v proměnách času. 1950-2010.“