Stalo se na univerzitě

 • 1. 10. 1997 - vzniklo Univerzitní ekologické centrum, které bylo založeno jako organizační součást Ústavu ochrany životního prostředí Fakulty chemicko-technologické UPa
   
 • 1. 10. 2004 - se začátkem 55. akademického roku začala Univerzita Pardubice používat nový vizuální styl, autorkou nového vizuálního stylu byla studentka 5. ročníku VŠUP v Praze - Kristina Fišerová, dnes docentka na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
   
 • 2. 10. 1993 - byl v Kongresovém sále VŠCHT v Pardubicích na Stavařově slavnostně zahájen první akademický rok na Dopravní fakultě Jana Pernera UPa
   
 • 2. 10. 2014 - navštívil univerzitu MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., místopředseda vlády pro vědu a výzkum a předseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, během své návštěvy se setkal s představiteli univerzity a studenty zejména doktorských studijních programů
   
 • 3. 10. - narodil se Ing. Jiří Maršálek, 1991 - 1997 kvestor VŠCHT v Pardubicích a později Univerzity Pardubice, nositel Medaile města Pardubic
   
 • 3. 10. 2006 - schválil Akademický senát UPa ke dni 1. ledna 2007 přeměnu svého Ústavu zdravotnických studií na Fakultu zdravotnických studií UPa
   
 • 7. 10. 1991 - zahájila činnost Fakulta územní správy při VŠCHT v Pardubicích, dnes Fakulta ekonomicko-správní UPa
   
 • 8. 10. 2014 - uskutečnilo se historicky první hokejové utkání mezi týmy Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové, které skončilo vítězstvím týmu z hradecké univerzity
   
 • 9. 10. 2013 - v technologickém areálu v Doubravicích slavnostně otevřeno nové Výukové a výzkumné centrum v dopravě, čímž získala Dopravní fakulty Jana Pernera moderní technicko-technologické zázemí pro svoji vědeckou a vzdělávací činnost; na celkové užitné ploše téměř 3 500 m2 se nacházejí tři specializované učebny, 22 lehkých a těžkých laboratoří a zázemí pro výuku a akademické pracovníky DFJP
   
 • 12. 10. - narodil se prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., od roku 2015 prorektor pro rozvoj, 2007 - 2015 dvě funkční období děkan Fakulty filozofické UPa, historik, spolupracovník Východočeského Muzea v Pardubicích, od roku 2011 člen Učené společnosti České republiky
   
 • 13. 10. 2009 - byl v kongresovém sále zámku v Litomyšli uveden do funkce děkan Fakulty restaurování UPa Ing. Karol Bayer
   
 • 15. 10. 1950 - byla zahájena výuka na nově založené vysoké škole v Pardubicích – Vysoké škole chemické – v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky; do 1. ročníku nastoupilo 120 posluchačů
   
 • 15. 10. 2013 - zvolil Akademický senát UPa na svém zasedání kandidátem na funkci rektora Univerzity Pardubice pro následující čtyřleté období (2014 - 2018) prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc.
   
 • 17. 10. 1992 - konala se slavnostní imatrikulace posluchačů I. ročníku nově zřízeného Ústavu cizích jazyků při VŠCHT v Pardubicích, z kterého je od roku 2005 Fakulta filozofická UPa
   
 • 20. 10. 2003 - udělila Vědecká rada Univerzity Pardubice čestný titul doktor honoris causa prof. Ing. Ladislavu Frýbovi, DrSc., vědeckému pracovníkovi AV ČR
   
 • 22. 10. - zemřel prof. RNDr. Vilém Santholzer, DrSc., od počátku akad. roku 1950 - 1951 první děkan VŠCHT v Pardubicích