prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
prorektor pro rozvoj
telefon +420 466 036 554, 552
e-mail
petr.vorel@upce.cz
Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. se narodil v roce 1963. V roce 1986 absolvoval vysokoškolské studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor historie – ruský jazyk. Od roku 1986 působil ve Východočeském museu v Pardubicích jako historik a numismatik, od roku 1994 jako vedoucí oddělení dokumentace.  V roce 1994 ukončil externí vědeckou aspiranturu při Historickém ústavu Akademie věd v Praze a v roce 1999 absolvoval habilitační řízení na Filosofické fakultě UK Praha. Od roku 2000 působí na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice - nejdříve jako vedoucí Katedry historických věd (2000-2006), proděkan pro vědu a vývoj (2006-2007) a děkan (2007-2015). Profesorem byl jmenován v roce 2004 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Prof. Vorel je autorem mnoha odborných knih a vědeckých studií, publikovaných v češtině i v jiných jazycích (angličtina, němčina, italština, polština) v Evropě i v USA. Tematické spektrum jeho odborného zájmu je poměrně široké, počínaje místními a regionálními dějinami Pardubicka přes české a evropské dějiny raného novověku. V současné době se specializuje na hospodářské a politické dějiny střední Evropy a na dějiny peněžního oběhu. Prof. Vorel je členem Učené společnosti České republiky a dalších domácích a zahraničních odborných gremií (Comenius Academic Club New York; Collegium Carolinum München aj.).

Od 1. listopadu 2015 zastává funkci prorektora pro rozvoj.