prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
prorektorka pro vnitřní záležitosti, statutární zástupkyně rektora
telefon +420 466 036 554, 549
e-mail
prorektor@upce.cz, tatiana.molkova@upce.cz

 

Prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. se narodila v roce 1966. Je absolventkou Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině obor Provoz a ekonomika železniční dopravy, kterou ukončila v roce 1989. V roce 1999 obhájila disertační práci na Dopravní fakultě Jana Pernera v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích.

Po absolvování vysoké školy působila tři roky v Ústředí výpočetní techniky dopravy ČSD v Bratislavě a jeden rok na Střední průmyslové škole dopravní v Trnavě (Slovensko). Od roku 1993 působí na Dopravní fakultě Jana Pernera - nejdříve jako odborná asistentka na katedře technologie a řízení dopravy, od roku 2004 jako docentka, kdy se habilitovala v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. V březnu 2014 byla jmenována profesorkou v témže oboru. Ve své vědecké práci se zaměřuje na problematiku kvality v dopravě a systémy jejího řízení a řešení kapacitních problémů zejména železniční dopravy.

Od března 2006 zastávala jeden rok funkci proděkanky Dopravní fakulty Jana Pernera pro vědecko-výzkumnou činnost a vnější vztahy, od roku 2007 tři roky pozici proděkanky pro vnější vztahy.

V letech 2010 - 2014 působila ve funkci prorektorky pro vědu a tvůřčí činnost, nyní působí ve funkci prorektorky pro vnitřní záležitosti a statutární zástupkyně rektora.

 

Představitelé VŠ v její historii