doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.
prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů
telefon +420 466 036 554, 776
e-mail jana.kubanova@upce.cz

 

Doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc. se narodila v roce 1958. Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1982. Po absolutoriu působila do roku 1992 jako středoškolská učitelka. Od roku 1992 je akademickým pracovníkem nejdříve Katedry matematiky Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, později Ústavu matematiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. V období 1992 - 2004 zařazená jako odborný asistent, později jako docent. Titul kandidáta věd obhájila v roce 1994 na Univerzitě Karlově v Praze. Docentkou v oboru aplikovaná matematika byla habilitována na Žilinské univerzitě v roce 2004.
V letech 2002 – 2007 zastávala na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice funkci proděkanky pro studium a pedagogickou činnost.
Ve své pedagogické činnosti se věnuje matematickým disciplínám, zejména pravděpodobnosti, statistice a aplikaci statistických metod v ekonomii. Svou vědecko-výzkumnou práci orientuje do oblasti aplikace statistických metod v praxi a do oblasti aplikace bootstrapových metod v ekonomii a v pojišťovnictví.
Je autorkou dvou monografií, čtyř publikací pro zahraniční studenty, pěti skript. Výsledky své činnosti prezentovala na více než 70 mezinárodních vědeckých konferencích. Publikuje v odborných časopisech (více než 20 článků v zahraničí). V zahraniční a domácí literatuře má více než 40 ohlasů na publikované práce.

Od 1. listopadu 2015 zastává funkci prorektorky pro vzdělávání a záležitosti studentů.

Představitelé VŠ v její historii