Disciplinární komise

Disciplinární komise univerzity není ustanovena.
Všichni studenti studují ve studijních programech vyučovaných na jednotlivých fakultách.