Jak šel čas…


rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích 1953- 1969
50. léta, zasedání vedení školy, Pilař, Jureček, Kebl, Kašpar, Klikorka, Langpaul


60. léta, odborné diskuse a návštěvy
1986 konference SSC


70. léta, kolegové z katedry obecné a anorganické chemie, Horák, Klikorka, Frumar, …., Pavlík, Holeček
rektorem 1980 – 1988


oslavy 30 let vysoké školy
oslavy 30 let vysoké školy


1982 promoce v městském divadle
27. 9. 2010, oslavy 50 let vysoké školy, bývalí rektoři – Pytela, Kudláček (in memoriam), Panchartek, Machač, Klikorka


27. 9. 2010, oslavy 50 let vysoké školy, bývalí rektoři – Pytela, Kudláček (in memoriam), Panchartek, Machač, Klikorka
27. 9. 2000, udělení Medaile za zásluhy o Univerzitu Pardubice


27. 9. 2000, udělení Medaile za zásluhy o Univerzitu Pardubice
9. 1. 2002, návštěva na univerzitě při příležitosti 80. narozenin


9. 1. 2002, návštěva na univerzitě při příležitosti 80. narozenin
9. 1. 2002, udělena Pamětní medaile Univerzity Pardubice


16. 4. 2004, slavnostní akademický obřad – dr. h. c prof. Frýbovi, mezi vzácnými hosty
16. 4. 2004, slavnostní akademický obřad – dr. h. c prof. Frýbovi, mezi vzácnými hosty


16. 4. 2004, slavnostní akademický obřad – dr. h. c prof. Frýbovi, mezi vzácnými hosty
60. léta, odborné diskuse a návštěvy


oslavy 30 let vysoké školy
17. 2. 2006, inaugurace rektora, bývalí rektoři vysoké školy – Pytela, Klikorka, Machač