Galerie portrétů rektorů Univerzity Pardubice

 Portréty vytvořily v roce 2010 studentky Fakulty restaurování v Litomyšli a jsou umístěny v horním foyer univerzitní auly.                                   
prof. RNDr.Vilém Santholzer, DrSc.
1951 děkan
Monika Veselá, uhel
prof. Ing. Jiří Klikorka, DrSc.
1951 – 1953; 1953 – 1969;
1980 – 1988
Martina Goliková, pastel
prof. Ing. Jaroslav Pantoflíček, CSc.
1970 – 1973
Věra Kašparová, tuš
prof. Ing. František Lébr, CSc.
1973 – 1980
Jitka Goldmanová,
prof. Ing. Ivan Machač, CSc.
1988 – 1990
Zuzana Jašková, tempera
doc. Ing. Josef Panchartek, CSc.
1990 – 1991
Anna Burdová, tempera
prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc.
1991 – 1994; 1994 – 1997
Kristýna Pernicová
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
1997 – 2000
Eliška Sklenářová, tempera
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
2006 – 2010
Veronika Wanková, tempera
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 2000 – 2003; 2003 – 2006;
2010 –
Martina Goliková, pastel