Univerzita si připomíná 65 let své existence


Univerzita Pardubice si připomíná 65 let své existence - program roku oslav
 
Naše alma mater, Univerzita Pardubice, si letos připomíná již 65 let od svého vzniku.
 
Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950 byla zřízena Vysoká škola chemická v Pardubicích. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a do prvního ročníku nastoupilo 120 posluchačů. Od listopadu1953 nesla čtyřicet let název Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích. Po roce 1989 se charakter školy změnil, vznikaly nové fakulty a nabídka studijních programů se znásobila. V roce 1994 byl zákonem změněn název školy na Univerzitu Pardubice. Z jednofakultní VŠChT se postupně stala univerzita, jejichž sedm fakult nabízí vzdělání v nebývale širokém spektru oborů.
 
Univerzita dnes sídlí v mnoha budovách, ve většině renovovaných či nově postavených a má kvalitní zázemí a vybavení pro vzdělávací a výzkumnou činnost. Za 65 let se stala naše vysoká škola moderní a konsolidovanou institucí, jejíž posluchárny opustilo na 35 tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků. Současná univerzita s deseti tisíci studenty a řadou kvalitních pedagogů a badatelů je významným ohniskem vzdělanosti, jejíž význam přesahuje hranice České republiky.
 
Významné výročí šedesáti pěti let existence si univerzita připomene v roce 2015 řadou akcí a aktivit vzdělávacích, vědeckých i společensko-kulturních pořádaných pro naši akademickou komunitu, odbornou i laickou veřejnost.
 
Neměli bychom také zapomínat na ty, kteří se o vznik a rozvoj naší vysoké školy zasloužili. Významných osobností bylo v naší historii mnoho. Rád bych, abychom na ně nezapomínali a uvědomili si, že náš úspěch je postaven i na jejich práci.
 
Jsem si jistý, že Univerzita Pardubice bude i nadále mezinárodně respektovaným centrem vzdělanosti a bude přispívat k rozvoji vědeckého poznání, tvůrčího lidského potenciálu a vyspělých technologií a ke zlepšení kvality života a prosperity společnosti. Naše akademická půda je typická svou vnitřní kulturou, sdílenými hodnotami, tradicemi a bohatstvím a rozmanitostí pěstovaných věd. Společně podporujme a rozvíjejme tvůrčí akademické prostředí, v němž akademičtí pracovníci posouvají hranice lidského poznání a předávají své intelektuální bohatství studentům, vychovávají z nich vysoce kvalifikované odborníky.
 
Univerzita Pardubice je naše společná budoucnost a já ji přeji k 65. narozeninám mnoho talentovaných studentů a kvalitních akademických pracovníků a respekt mezi obdobnými institucemi v evropském prostoru vědy a univerzitního vzdělávání.
 
Miroslav Ludwig
rektor