Zprávy o průběhu přijímacích řízení

 

 
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Dopravní fakulta Jana Pernera 

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta informatiky a elektrotechniky

Fakulta filozofická

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta restaurování

Fakulta zdravotnických studií