Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na akademický rok 2016/2017

 

Dopravní fakulta Jana Pernera  -
Fakuta ekonomicko-správní
Fakulta elektrotechniky a informatiky  -
Fakulta filozofická
Fakulta chemicko-technologická -
Fakulta restaurování
-
Fakulta zdravotnických studií -