Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na akademický rok 2016/2017

 

Dopravní fakulta Jana Pernera  - Kurz matematiky a fyziky pro budoucí studenty
Fakuta ekonomicko-správní
Fakulta elektrotechniky a informatiky  -
Fakulta filozofická
 
 
Fakulta chemicko-technologická -
Fakulta restaurování
-
Fakulta zdravotnických studií -