Fakulta restaurování

Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
 
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2014/2015

Kód/Typ

Název studijního programu/oboru

Forma studia

Akad. titul

Délka studia

OPP

U/P

Vyučovací jazyky

B8206 

Výtvarná umění

 

Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů

P

BcA.

4

4

13/4

český jazyk

 

Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita

P

BcA.

4

4

17/4

český jazyk

 

Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů

P

BcA.

4

4

13/4

český jazyk

 

Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech

P

BcA.

4

4

19/5

český jazyk

N8206

Výtvarná umění

 

Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury

P

MgA.

2

5

8/8

český jazyk

 

Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách

P

MgA.

2

5

7/6

český jazyk