Péče o handicapované studenty

Univerzita Pardubice zajistila v posledních letech velký rozvoj v bezbariérové přistupnosti budov v rámci univerzitního kampusu zejména díky instalaci nových výtahu, bezbariérových přístupů atd.


Také informační technologie (wi-fi připojení v rámci kampusu nebo e-learningová podpora) přispívají k lepší integraci zdravotně postižených studentů a jejich přístupu k informacím a studijním materiálům.


Univerzita Pardubice následuje trendy v IT technologiích s cílem usnadnit komunikaci nevidomým a neslyšícím studentům.

Možnosti studia osob se zdravotním postižením je doporučeno konzultovat s proděkany pro studium na jednotlivých fakultách. O možnosti využití programu osobní asistence na UPa naleznete informace zde.