Studentská rada Univerzity Pardubice

 Kancelář SRUPa se nachází
v kolejním pavilónu KG v 10. patře

e-mail: studentska.rada@upce.cz

Zápisy z jednání Studentské rady a Kolejní radu
naleznete na studetnském intranetu. Zde je nutné se přihlásit.

http://srupa.upce.cz