Fakultní koordinátoři pro studenty se SP

Ve spolupráci s RSH je fakultní koordinátor zodpovědný za oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se SP na fakultní úrovni. Fakultní koordinátor zpravidla zajišťuje nebo se podílí na zajištění následujícího:

  • navazuje s uchazečem, který požádal o zohlednění svého zdravotního postižení/znevýhodnění, kontakt za účelem projednání a přípravy modifikovaného přijímacího řízení,
  • podílí se na úpravě rozvrhu pro studenta se SP, vyžaduje-li to charakter studentova zdravotního postižení/znevýhodnění,
  • spolupracuje při tvorbě osobního studijního plánu studenta se SP,
  • informuje vyučující o účasti studentů se SP na jejich výuce.

 

Fakulta Koordinátor Kontakt

Jazykové centrum

(výuka cizích jazyků)

PhDr. Jitka Hloušková, Ph.D.  tel.: 466 036 670, 466 037 509
e-mail: Jitka.Hlouskova@upce.cz
Dopravní fakulta Jana Pernera PhDr. Bc. Marie Prouzová -     t. č. dlohodobě nepřítomna, zastupuje:

Jana Novotná, DiS.

tel.: 466 036 102
e-mail: marie.prouzova@upce.cz

tel.: 466 036 097

e-mail: Jana.Novotna@upce.cz

Fakulta ekonomicko-správní Ivana Veselá tel.: 466 036 454
e-mail: ivana.vesela@upce.cz
Radka Jakubíčková koordinátorka pro uchazeče se SVP tel.: 466 036 142
e-mail: radka.jakubickova@upce.cz
Fakulta elektrotechniky a informatika Renata Kalhousová tel.: 466 036 652
e-mail: renata.kalhousova@upce.cz
Filozofická fakulta Martina Kleinová tel.: 466 036 224
e-mail: martina.kleinova@upce.cz
Fakulta chemicko-technologická Dana Petráňová tel.: 466 037 302
e-mail: dana.petranova@upce.cz
Fakulta restaurování Petra Pokorná tel.: 466 036 582
e-mail: petra.pokorna@upce.cz
Fakulta zdravotnických studií Bc. Monika Kofferová tel.: 466 037 736
e-mail: monika.kofferova@upce.cz