Zažijte si na vlastní kůži v kampusu

Jak se žije lidem se zdravotním postižením
 
 
Místo:
foyer univerzitní auly
Datum:
čtvrtek 28. dubna 2011 (10 – 13 hod)
 
zážitkové ukázky pro studenty
 
  • jízda na vozíku po budově i venku
  • orientace a chůze poslepu
  • komunikace s nedoslýchavým člověkem
Partneři:
Česká abilympijská asociace, o.s., TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., zástupci osob s postižením sluchu
 
Připoutejte se prosím
 
 
  • trenažér nárazu do pevné překážky při rychlosti 40 km/hod
  • trenažér překlopení vozidla
  • bezpečnost silničního provozu
  • doprovodný program BESIPu

 
Více informací naleznete na
• www.uni-pardubice.cz • www.msmt.cz • www.generaceY.cz
 
Univerzita Pardubice
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů