Kurzy v oboru elektrotechnika a informatika

Kurzy pro zaměstnance společností podnikajících v oboru elektrotechnika a informatika.
 
Operační systém Linux
Kurz je členěn do 3 úrovní. Rozsah výuky závisí na tom, zda účastníci kurzu jsou začátečníci či mírně pokročilí. Předběžný rozsah činí 22 výukových hodin.
Level I – uživatelské dovednosti
Základní informace o OS Linux, instalace, základy používání systému, užitečné příkazy, vytváření a spravování uživatelských a skupinových účtů, quoty, systémové soubory, připojení/konfigurace HW zařízení, sledování a modifikování běhu procesů a konfigurování základní součásti síťové komunikace, instalace/konfigurace/monitorování služeb.
Level II – Internet server
Možnosti využití OS Linux jako serveru pro Internet/Intranet, podporované služby a jejich možnosti, služby DNS, WWW server, ukázka konfigurace nejobvyklejších situací, Email server, otázky bezpečnosti, doplňkové služby využitelné v praxi, časová synchronizace serverů prostřednictvím NTP protokolů.
Level III – Linux v sítích TCP/IP
Úvod do TCP/IP, IP adresace, podsítě, IP směrování, konfigurace a význam základních síťových služeb, NFS, NIS, tisk na vzdálených tiskárnách, možnosti použití jiných přenosových protokolů v prostředí Linux
 
PC Hardware
Kurz o rozsahu cca 18 výukových hodin je zaměřený na elektronické prvky a materiály pro elektrotechniku a elektroniku. Náplní kurzu je popis, princip funkcí, vlastností a využití elektronických součástek (diody, tranzistory, spínací prvky, integrované obvody, LED, LASER, CD, DVD, displeje, optická vlákna, fotocitlivé prvky) a základní vlastnosti a využití elektronických a elektrotechnických materiálů (elektrovodné, odporové, magnetické, izolační materiály, pájky, kapaliny, oleje, laky, plyny pro elektrotechniku, galvanické články, stručná technologie polovodičových součástek a IO).
 
Moderní radarové systémy
Cyklus 12 dvouhodinových přednášek je určen pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky firem, zabývajících se vývojem, výrobou, servisem, údržbou, správou či prodejem radarů, radarové a vysokofrekvenční techniky a ostatních systémů rádiové navigace. Náplň: pasivní a aktivní radary, časoměrné, fázoměrné, směroměrné  a dopplerovské systémy. Principy měření zpoždění signálů, směru a Dopplerova posuvu. Radarové rovnice a dosah radaru. Antény, přijímače a vysílače. Komprese impulzu a dopplerovské zpracování, detekce a sledování cílů.
 
Mikrovlnná technika
Cyklus 12 dvouhodinových přednášek je určen pro vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané pracovníky firem, kteří se zabývají vývojem, výrobou, servisem, údržbou nebo správou vysokofrekvenční techniky, subsystémů nebo systémů s touto technikou.  Náplň: Základy mikrovlnné techniky, šíření vln v prostoru a po vedení, rozptylové parametry, metody jejich měření. Základní stavební prvky mikrovlnné techniky: čtrtvlnné transformátory, vazební prvky, hybridní a magické T-články, filtry. Principy antén, jejich charakteristiky a měření.
 
Programming language C, C++
Kurz o rozsahu 40 vyučovacích hodin.
Anotace: Vývojové nástroje, popis vývojového nástroje pro kurz.  Opakování důležitých témat jazyka C. Úvod do C++. Vytváření tříd, vytváření instancí třídy, konstruktory, destruktory, kopykonstruktor, operátory. Dědičnost tříd, přetěžování operátorů. Neformátovaný vstup a výstup, paměťové proudy, prostory jmen, výjimky, přetypování, šablony. Datové kontejnery, STL.
Nadstavby: QT, MFC.
 
Microsoft Office Outlook
Školení je určené pro uživatele-začátečníky programu Outlook. Účastníci školení se naučí pracovat s elektronickou poštou, používat kalendář, kontakty, úkoly, poznámky, tisknout data a nastavit prostředí programu Outlook. Délka školení 10 hodin.
 
 
Termíny a rozvrhy kurzů dohodou.
Obsah kurzu lze po dohodě upravit dle požadavků objednatele.

Bližší informace:
Ilona Kučerová
telefon 466 036 758
e-mail:    ilona.kucerova@upce.cz