Jak bude probíhat veletržní den?

 
 • Zahájení v 9:00 hodin, ukončení v 15:00.
 • Veletrh bude probíhat v přízemí a v 1. patře univerzitní auly, kde bude rozmístěno  35 zaměstnavatelů z celé ČR. Po celou tuto dobu máte možnost se osobně  představit personálním manažerům firem, nabídnout jim svůj životopis a zeptat se na podrobné pracovní podmínky i samotný průběh přijímacího řízení, popřípadě si můžete domluvit další kontakty a spolupráci.

 

 • Konzultace životopisů  (aula 1. patro) od 9.00 do 15.00.  Chcete zvýšit svoje šance při přijímacím řízení? Zkonzultujte si svůj životopis osobně s HR specialisty. Konzultace probíhají v češtině, pro zájemce nabízíme i konzultace v anglickém jazyce. Přineste si svůj životopis!
 • Pohovory nanečisto od 9.00 do 14.00  učebna UA A5 (studenti si mohou předem zamluvit místo na e-mailu ivana.vesela@upce.cz). Délka jednoho pohovoru je cca 20 minut.
 • Představení registru studentských praxí a stáží studentům - 13.00 - 14.00 UAA4
 • Představení registru studentských praxí a stáží firmám 14 - 15 UAA4
 • Přednáška "Jak se prezentovat na sociálních sitích", povede perzonalistka z firmy Grafton Recruitment od 14.00 do 15.00 hodin v UAA1.
 • Přednáška "Možnosti studia a práce v zahraničí" , představí zástupce Czech-us 13 - 13.40  UAA1
 • Workshop Time Management   9.00 - 12.00 v UAA4
 • Možnosti studiua a práce v zahraničí - (9 - 14)

 

 • Soutěže pro studenty o ceny organizované zúčastněnými firmami.
 • Katalog Kontakt 2016 s informacemi o všech zúčastněných firmách obdrží každý návštěvník.

 

Rady pro studenty:
 • Přineste si životopis a dejte ho firmám!
 • Nestyďte se zeptat personalistů na vše, co vás zajímá!
 • Buďte aktivní a sebevědomí!
 • Běžte na prezentace firem!
 • Nechte si na akci dostatek času, nespěchejte, odložte si kabáty a větší zavazadla do šatny, ať máte volné ruce na psaní poznámek a kontaktů.
Návštěvu akce doporučujeme i studentům nižších ročníků, kteří hledají například téma své diplomové práce či odbornou praxi.
Firmy, které se Kontaktu 2016 zúčastní jsou různého zaměření. Podrobnější informace o nich budou v katalogu firem, který obdrží každý návštěvník.