Informace k přihlášení

Omlouváme se, ale kapacita veletrhu byla již naplněna a přihlášky jsou uzavřené. Děkujeme za pochopení.

 

Vyplněnou přihlášku (elektronickou nebo papírovou) spolu s podklady do katalogu firem zašlete, prosím, nejpozději  do  31. 1. 2016 . 

Kapacita míst je omezená daným prostorem místa konání.Pokud bude kapacita naplněná před 31. 1. 2016, bude přihlášování zastaveno a přihláška zablokovaná.

 

Elektronická přihláška je k vyplnění zde

 

Adresa pro zaslaní papírové přihlášky:

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Studentská 84   

532 10 Pardubice

 

IČO: 00216275

DIČ: CZ00216275

 

 Pokyny k zaslání informací do katalogu Kontakt 2016:

Barevný katalog vyjde v nákladu cca 1000 ks ve formátu B5. Rozměr strany 170 x 240mm (zrcadlo  137 x 215 mm).

Firmy mohou zaslat vlastní kreativní barevnou stranu s nabídkou pracovních míst v tiskovém pdf nebo využít pro informace do katalogu připravenou šablonu ve formátu doc. Šablonu obdržíte po zaslání přihlášky. K souboru doc je nutné přiložit logo firmy v křivkách (cdr, ai, eps). Je možné zkombinovat kreativní a standardní stranu.

Podklady do katalogu zašlete v elektronické podobě na adresu ivana.vesela@upce.cz nebo iva.ulbrichova@upce.cz nejpozději do 31. 1. 2016

Uzávěrka po schválení korektur je 22. 2. 2016.

 

  Přihláška k účasti na Kontakt 2016

Název firmy: .....................................................................................……………………..

 

Fakturační  adresa: ................................................................................................……………………

 

………………….................................................................................................................

 

IČ: ...................................................                 DIČ: ..........................................................


Kontaktní osoba:


Jméno: ..........................................................……………………………………………...

 

Telefon: ..............................................................…………………………………………

 

E-mail:  ..................................................................................

 

Máme zájem o:

 

q                 osobní účast na Kontaktu 2016 (uveďte počet osob:......... – max. 4)

q                 poskytnutí informací o firmě do katalogu v rozsahu 1strany

q                 další strana v katalogu

q                 elektrickou přípojku

 

 

 

 

 

 ................................................

                                                                                                                 podpis