Informace k místu konání

Veletrh bude probíhat ve foyer univerzitní auly a to v přízemí a v 1. patře.

Každá firma bude mít k dispozici plochu 2x2 m, stůl (v=72cm,š=80cm, d=140cm), židle podle počtu zúčastněných osob, 1 poster  (v=140cm, š.=100cm) - látkový povrch (špendlíky pro připevnění letáků budou k dispozici). Každá firma si může za poplatek ke svému stanovišti doobjednat elektrickou přípojku a internetové připojení (vyplňuje se v přihlášce).

 

Firmy mohou použít vlastní paravany, rolety a postery, jejich rozměr však nesmí být větší než je vymezená plocha pro 1 firmu. Prosíme firmy, aby o použití vlastních rozměrnějších paravanů nebo stolků předem informovali pořadatele akce.

Vzhledem k omezenému prostoru auly neumožňujeme jedné firmě pronájem více než jednoho prostoru.