Informace k místu konání

Vzhledem k velkému zájmu firem o veletrh Kontakt v loňském roce, jsme přistoupili v letošním roce k rozšíření prostor. Proto kromě již tradičních prostor v Univerzitní aule (foyre přízemí a 1.patro),  využijeme nově i foyre Fakulty chemicko-technologické, jejíž budova se nachází v těsné blízkosti Univerzitní auly. Předpokládáme, že se zde budou prezentovat především firmy se zaměsřením na studenty Fakulty chemicko-technologické.

Každá fir­ma bude mít k dispozici plochu 2x2 m, stůl (v=72cm,š=80cm, d=140cm), židle podle počtu zúčastněných osob, 1 poster (v=140cm, š.=100cm). Poster má látkový povrch, špendlíky pro připevnění letáků budou k dispozici. Každá firma si může za poplatek ke svému stanovišti doobjednat elektrickou přípojku (nutno vyznačit v e-přihlášce).

Firmy mohou použít vlastní paravany, rolety a postery, jejich rozměr však nesmí být větší než je vymezená plocha pro 1 firmu. Prosíme firmy, aby o použití vlastních rozměrnějších paravanů nebo stolků předem informovali pořadatele akce.